Speech Victor Everhardt
Congres 119

Van harte welkom op het derde verkiezingscongres op rij! Ik kijk er naar uit vandaag weer veel van jullie te spreken. Ik dank de Nieuwegeinse afdeling voor hun gastvrijheid en de organisatie van de traditionele pre-congresborrel gisteravond.
 
Dan richt ik mij nog even aan de vanzelfsprekend onpartijdige burgemeester: Marijke, fijn dat je er vandaag ook bij bent!
 
Democraten, de afgelopen tijd zitten we als partij zeker niet stil. In het Westland komt onze lokale fractie op voor fatsoenlijke opvang voor asielzoekers. In Limburg en Friesland zetten we ons in om de investeringen van het Groeifonds in de regionale economie veilig te stellen.
In Europa vechten we tegen dwangarbeid en zijn we tot in Sofia te vinden, waar we meedoen met Pride.
 
Natuurlijk zijn we vandaag bij elkaar om ons Europese verkiezingsprogramma nog beter te maken. We hebben in goede D66-traditie 100 amendementen op 100 kantjes. Met plannen voor een groener, veiliger en economisch sterker Europa.
 
Maar: plannen maken zichzelf niet zomaar waar. Vandaag stellen ook D66’ers uit heel het land zich kandidaat. Ik wil alle kandidaten van harte bedanken voor de stap naar voren die zij zetten om vrijwillig voor onze partij aan de slag te gaan.
 
De verkiezing van nieuwe commissie- en bestuursleden betekent ook dat er leden afzwaaien. Namens de hele vereniging, bedankt voor jullie inzet voor onze partij.
 
Nu de nieuwe Tweede Kamerfractie geïnstalleerd is zullen we vanmiddag afscheid nemen van onze oud-Kamerleden. Het is mooi om te zien dat zij vandaag aanwezig zijn, en ik ben blij dat we hen overal in de partij zullen blijven tegenkomen.
 
Onze bewindspersonen zullen tot er een nieuw kabinet op het bordes staat, doorgaan met hun werk voor Nederland. Van het sluiten van de gasputten in Groningen tot het versterken van onze Defensie, ook in het demissionaire kabinet zitten wij niet stil. In het najaar nemen wij als vereniging afscheid van deze geweldige ploeg en natuurlijk van onze vorige partijleider, Sigrid Kaag.
 
Democraten,
 
Na 3 jaar komt op het volgende congres mijn eigen voorzitterschap ten einde.
Vandaag dank ik Shermin, Hester en Wietske voor hun inzet de afgelopen jaren. Wietske: als vice-voorzitter in het bijzonder, je was een baken van rust in de drukte na de val van het kabinet. Veel dank!
Maartje, Serhat, ik kijk er naar uit om met jullie en onze nieuwe bestuursgenoten nog vol aan de bak te gaan de komende maanden.
 
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de evaluatie van de processen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen door de commissie onder leiding van Vera Bergkamp. Het Rapport ‘Het is aan ons’ waar de mr. Hans van Mierlo Stichting aan heeft gewerkt, leert ons hoe we de energie in de vereniging kunnen vasthouden. En natuurlijk dank ik de Permanente Programmacommissie, die binnen een half jaar twee verkiezingsprogramma’s hebben geschreven. Aan jullie allen: heel veel dank!
 
Democraten,
 
Er ligt de komende jaren een grote opgave. Extreemrechts gaat aan de macht komen. Het past in de traditie van D66 om zich daartegen altijd en als eerste te blijven uitspreken.
 
Daarbij zal ons progressieve verhaal leidend zijn. En zullen we mensen voorop zetten. Dat kan alleen met een wendbare vereniging, die leeft, actief is en met elkaar in gesprek is.
 
Wij vertellen ons eigen verhaal en laten ons niet afleiden door populistische proefballonnetjes en verzonnen problemen. We vertellen het verhaal van een Nederland waar je met het beste onderwijs de beste versie van jezelf kan worden. Waar we vooroplopen in de aanpak van de klimaatcrisis.
Het verhaal van een sterk Europa, dat zichzelf kan verdedigen en wereldwijd opkomt voor vrijheid en democratie. Het verhaal van een eerlijk Europa, waar werken beter loont.
 
Dit betekent ook iets voor hoe we onze vereniging vormgeven. Om ruimte te krijgen voor een scherp debat over de onderwerpen die voor ons belangrijk zijn, zullen we ergens ruimte moeten maken. De afdelings- en regiobestuurders in de zaal zullen herkennen dat we soms wel erg veel regels voor onszelf hebben opgetuigd, die lang niet altijd nodig zijn. De inrichting van onze vereniging moet ten dienste staan van onze doelen en geen doel op zich zichzelf worden. Door minder met onszelf bezig te zijn, maken we ruimte voor elkaar. We kiezen voor minder bureaucratie, en meer contact, meer nabijheid.
 
De afgelopen maanden zijn we hier al mee begonnen. En zoals u waarschijnlijk van hem gewend bent, met Rob voorop.
 
In Brabant, Limburg, Utrecht, Overijssel en Groningen zijn al huiskamerbijeenkomsten georganiseerd waar leden in gesprek gingen over wat wij als D66 moeten doen om die ruimte te maken. Deze bijeenkomsten zijn natuurlijk slechts de eerste stap. Binnenskamers met andere leden in gesprek gaan is goed, maar we zijn er als partij om het gesprek op straat te voeren met de bijna 18 miljoen Nederlanders die geen lid zijn van D66.
 
Gelukkig heb ik daar goed nieuws over: de komende maanden kunnen we met heerlijk weer campagne voeren. En het beste gesprek voer je meestal niet met het clubje leden dat hetzelfde vindt als jijzelf, maar op straat en aan de deur. Met mensen uit je buurt, over hun zorgen en problemen. Over wat zij vinden dat beter kan of al goed gaat. We moeten allemaal naar buiten kijken en dat gesprek aan blijven gaan. Natuurlijk voor de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni, maar juist ook daarna.
 
Nederlanders willen allemaal op hun manier de wereld een beetje beter maken.
Door te helpen in de kantine bij de sportclub, een boek voor te lezen aan kinderen met een taalachterstand of door te protesteren tegen onrecht dat ze zien. We zitten als D66’ers bij een partij om hen te helpen die wereld wat mooier te maken. Dus ga in gesprek. Bij de sportclub, in het buurthuis en bij de demonstratie.
 
Democraten, de komende maanden bent u gelukkig nog niet van me af. Samen met jullie ga ik weer de straat op om ons eigen verhaal te vertellen. Nog even als uw voorzitter, daarna gewoon als trots D66-lid uit Utrecht. Het is me een waar genoegen uw voorzitter te mogen zijn.
 
En: Overigens ben ik van mening dat cannabis gelegaliseerd moet worden.