Victor Everhardt

Beeld: Jeroen Mooijman

Als partijvoorzitter zet Victor Everhardt zich in voor een levendig verenigingsleven. Iedereen moet zich welkom en thuis voelen bij D66. “We willen een vereniging zijn waar iedereen gezien en gehoord wordt, waar we ieder talent zien en waar we naar elkaar luisteren.”

  • 55 jaar
  • Arnhem
  • Utrecht

In het dagelijks leven is Victor directeur-bestuurder van Platform31. Daarvoor was wethouder in Amsterdam en Utrecht. Ook was hij actief in het Utrechtse afdelingsbestuur, schreef hij verkiezingsprogramma’s en scoutte hij toekomstige wethouders. De les die hij van deze rollen heeft geleerd? “Wrijving brengt glans. En dat is wat D66 nodig heeft.”

Als voorzitter wil hij dan ook de positie van D66 in het politieke landschap verankeren: “We moeten groter worden. Groter om onze idealen nog luider te laten klinken. Dat betekent meer leden aantrekken, verkiezingen winnen en werken aan een bruisende vereniging. Daarover ga ik graag met je in gesprek.”

Als voorzitter is Victor ook het aanspreekpunt voor vraagstukken die raken aan integriteit en verantwoord gedrag. “Ik wil werken aan een vereniging waar het veilig is voor iedereen. Dat betekent dat we met respect met elkaar omgaan, moeilijke vragen met elkaar bespreken en elkaar aanspreken als dat nodig is. We hebben als bestuur hiervoor een speciale Commissie Integriteitsonderzoeken voor ingesteld. Daarnaast is er Team Verantwoord Gedrag die de vereniging pro-actief, gevraagd en ongevraagd, adviseert over verantwoord gedrag. Ik wil deze cultuur beschermen en versterken.”

Victor Everhardt neemt de voorzittershamer over van Anne-Marie Spierings. - Beeld: Jeroen Mooijman