Bestuur

De coalitie schoof deze week het burgerakkoord op de lange baan. Lisanne blijft zich inzetten voor burgerparticipatie.

Eerste reactie van D66 Zuid-Holland op het coalitie akkoord.

We hebben een motie ingediend om beleidsindicatoren op te nemen in financiële stukken.

De Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft namens de provincie Zuid-Holland excuses aangeboden voor haar rol in het slavernijverleden.

We staan aan het begin van een nieuwe statenperiode...

De coalitie schoof deze week het burgerakkoord op de lange baan. Lisanne blijft zich inzetten voor burgerparticipatie.

Eerste reactie van D66 Zuid-Holland op het coalitie akkoord.

We hebben een motie ingediend om beleidsindicatoren op te nemen in financiële stukken.

De Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft namens de provincie Zuid-Holland excuses aangeboden voor haar rol in het slavernijverleden.

We staan aan het begin van een nieuwe statenperiode...

Zuid-Holland is de eerste provincie in Nederland begonnen met een provinciaal burgerberaad. Een goede manier om professionals, politici en inwoners met elkaar in verbinding te stellen.

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

Afgelopen Statenvergadering is er gesproken over het instellen van een burgerberaad in Zuid-Holland.

Vandaag hebben de fractievoorzitters van Provinciale Staten gesproken over het instellen van een gedragscode en een vertrouwenspersoon voor Statenleden.

In Provinciale Staten op 6 april hebben twee belangrijke punten de agenda gepasseerd; het beschermen van de kleine marterachtigen en de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Chinese provincies Hebei en Pudong.

Zuid-Holland is de eerste provincie in Nederland begonnen met een provinciaal burgerberaad. Een goede manier om professionals, politici en inwoners met elkaar in verbinding te stellen.

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

Afgelopen Statenvergadering is er gesproken over het instellen van een burgerberaad in Zuid-Holland.

Vandaag hebben de fractievoorzitters van Provinciale Staten gesproken over het instellen van een gedragscode en een vertrouwenspersoon voor Statenleden.

In Provinciale Staten op 6 april hebben twee belangrijke punten de agenda gepasseerd; het beschermen van de kleine marterachtigen en de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Chinese provincies Hebei en Pudong.

Met uitgestoken hand en in gesprek. Dat is de manier waarop de provincie Zuid-Holland de energietransitie samen met onze inwoners moet aangaan.

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid.

Het aantal geborgde zetels in de Zuid-Hollandse waterschappen gaat omlaag.

Zeven jaar geleden diende toenmalig D66-Statenlid Paul Breitbarth een initiatiefvoorstel in om het aantal geborgde zetels bij de waterschappen terug te brengen. Ondanks zijn verwoede verbale pogingen haalde dit voorstel het toen niet.

Statenlid Laura Neijenhuis verdedigde vandaag met verve haar initiatiefvoorstel voor een Zuid-Hollandse Jongerenraad, dat zij met kandidaat-Statenlid Tobias Grond en vele andere jongeren voorbereidde. Een flinke stap in structurele jongerenparticipatie.

D66-Statenlid Laura Neijenhuis heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor de invoering van een Jongerenraad in Zuid-Holland.

Met uitgestoken hand en in gesprek. Dat is de manier waarop de provincie Zuid-Holland de energietransitie samen met onze inwoners moet aangaan.

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid.

Het aantal geborgde zetels in de Zuid-Hollandse waterschappen gaat omlaag.

Zeven jaar geleden diende toenmalig D66-Statenlid Paul Breitbarth een initiatiefvoorstel in om het aantal geborgde zetels bij de waterschappen terug te brengen. Ondanks zijn verwoede verbale pogingen haalde dit voorstel het toen niet.

Statenlid Laura Neijenhuis verdedigde vandaag met verve haar initiatiefvoorstel voor een Zuid-Hollandse Jongerenraad, dat zij met kandidaat-Statenlid Tobias Grond en vele andere jongeren voorbereidde. Een flinke stap in structurele jongerenparticipatie.

D66-Statenlid Laura Neijenhuis heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor de invoering van een Jongerenraad in Zuid-Holland.

D66 wil het perspectief van jongeren beter en vroegtijdig betrekken bij de besluitvorming in de Provinciale Staten. Statenlid Laura Neijenhuis diende vandaag een initiatiefvoorstel in om de Zuid-Hollandse Jongerenraad op te richten.

De Staten spraken vandaag over de Regionale Energiestrategieën (RES'en) in Zuid-Holland. Eerste concepten weliswaar, maar D66 heeft toch wel al wensen en bedenkingen. Woordvoerder Laura Neijenhuis: "Wij hameren bijvoorbeeld op goede doorwerking in het omgevingsbeleid."

Binnen de politiek zijn mensen met een financiële achtergrond schaars, terwijl belangrijke onderwerpen vaak wel worden teruggebracht naar een discussie over geld of in ieder geval de schaarste ervan.

Op zijn laatste persconferentie riep Mark Rutte kinderen en jongeren op om mee te praten over de coronamaatregelen.

Gisteren heeft Zuid-Holland haar handtekening gezet onder het Klimaatakkoord. “Goed nieuws”, vindt woordvoerder Laura Neijenhuis.

“Jongeren willen we meer bij de provincie betrekken door in navolging van andere provincies een jongerenraad in te stellen”

D66 wil het perspectief van jongeren beter en vroegtijdig betrekken bij de besluitvorming in de Provinciale Staten. Statenlid Laura Neijenhuis diende vandaag een initiatiefvoorstel in om de Zuid-Hollandse Jongerenraad op te richten.

De Staten spraken vandaag over de Regionale Energiestrategieën (RES'en) in Zuid-Holland. Eerste concepten weliswaar, maar D66 heeft toch wel al wensen en bedenkingen. Woordvoerder Laura Neijenhuis: "Wij hameren bijvoorbeeld op goede doorwerking in het omgevingsbeleid."

Binnen de politiek zijn mensen met een financiële achtergrond schaars, terwijl belangrijke onderwerpen vaak wel worden teruggebracht naar een discussie over geld of in ieder geval de schaarste ervan.

Op zijn laatste persconferentie riep Mark Rutte kinderen en jongeren op om mee te praten over de coronamaatregelen.

Gisteren heeft Zuid-Holland haar handtekening gezet onder het Klimaatakkoord. “Goed nieuws”, vindt woordvoerder Laura Neijenhuis.

“Jongeren willen we meer bij de provincie betrekken door in navolging van andere provincies een jongerenraad in te stellen”

Toont 24 van 24