Fractievoorzitters Provinciale Staten Zuid-Holland vragen om gedragscode en vertrouwenspersoon

Vandaag hebben de fractievoorzitters van Provinciale Staten tijdens het fractievoorzittersoverleg gesproken over het instellen van een gedragscode voor grensoverschrijdend gedrag en het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor Statenleden. Dis wordt door bijna alle fracties ondersteund.

Waarom is dit nodig?

Waarom heeft Provinciale Staten dit nodig? Ongewenste omgangsvormen komen helaas in elke werkomgeving voor. Niet alleen op het werk of bij (sport)verenigingen komt het voor, ook in de politiek vind dit plaats. Het gedrag kan gaan om pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of zelfs agressie. Het opstellen van een gedragscode helpt bij het creëren van een veilige (werk)omgeving. Het creëert niet alleen bewustwording, maar het biedt slachtoffers ook een handvat om op terug te vallen.

Een vertrouwenspersoon is essentieel

Een vertrouwenspersoon aanstellen is hierbij essentieel volgens de fractievoorzitters. Er moet iemand zijn waar je met je verhaal terecht kan. Deze persoon moet gevoel hebben bij de provincie Zuid-Holland maar wel zodanig onafhankelijk zijn dat iedereen zich welkom voelt om te komen praten.

De provincie moet het goede voorbeeld geven

De fractievoorzitters vinden het tijd worden dat de provincie Zuid-Holland het goede voorbeeld gaat geven door een gedragscode en een vertrouwenspersoon in te stellen. De Commissaris van de Koning heeft toegezegd dat hij hiermee aan de slag gaat.

“Het is belangrijk dat de provincie zorgt voor een veilige werksfeer. Want voorkomen is immers beter dan genezen.”

Ria Oosterop, Fractievoorzitter.