Wat doet de Statenfractie?

Wat doet een Statenfractie eigenlijk allemaal? Hoe worden besluiten genomen en wat doet D66?

Bestuurslagen

In Nederland kennen we drie bestuurslagen waar rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers de belangrijkste besluiten nemen:

  • Op nationaal niveau zijn dat de leden van de Tweede Kamer;
  • Op provinciaal niveau zijn dat de leden van Provinciale Staten;
  • Op gemeentelijk niveau zijn het de gemeenteraadsleden.

Beeld: Hans-Jorg Keller

De leden van de Eerste Kamer (landelijk niveau) worden gekozen door de leden van Provinciale Staten en worden dus niet rechtstreeks gekozen.

Een Statenlid is volksvertegenwoordiger voor de inwoners van de provincie waarin hij/zij is gekozen. Volksvertegenwoordigers worden op persoonlijke titel gekozen, maar zijn meestal lid van een partij. De kiezer mag verwachten dat de ideeën van de gekozene overeenkomen met de standpunten van de partij. Bij het nemen van besluiten spelen deze standpunten een grote rol.

Besluiten neem je ook op grond van wat er leeft onder de bevolking. Als volksvertegenwoordiger heb je de plicht goed naar mensen te luisteren en met alle verkregen informatie een afweging te maken. De D66-Statenfractie doet dit onder andere door werkbezoeken en vergaderingen bij afdelingen in heel Zuid-Holland. De fractie probeert ook zoveel mogelijk met de D66-mensen die betrokken zijn bij een bepaald onderwerp in contact te komen. De Statenfractie is goed bereikbaar.

Coalitie of oppositie?

D66 Zuid-Holland bezet momenteel in de oppositie 4 van de 55 zetels in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Statenleden

De Statenfractie bestaat uit Laura Neijenhuis, Lisanne van Damme, Vinesh Lalta en Evita Rozenberg.

Werkbezoeken

De Statenfractie legt regelmatig werkbezoeken af. Wilt u dat D66 Zuid-Holland bij u of uw afdeling langskomt? Neem dan contact met ons op.

Fractiereglement

Lees hier het fractiereglement van D66 Zuid-Holland.

Contact met de Statenfractie

Statenfractie D66 Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
070-4417050 (alleen maandag en woensdag)
[email protected]