Dit is ons verkiezings-programma

Windmolens op zee - Samen zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen. Beeld: iStock

Over 50 jaar is Zuid-Holland waar wonen, werken en recreëren in balans is met onze natuur en omgeving. Voor elke Zuid-Hollander is er een passende woning. Onze economie is innovatief en duurzaam. De natuur is aangesterkt, onze agrarische sector heeft een ware transitie doorgemaakt naar kringlooplandbouw en ons landelijk gebied is weer leefbaar. In de steden, dorpen en recreatiegebieden ontmoeten we elkaar en zijn we actief. We ademen gezonde lucht en ons water is weer schoon.

Dat is ons doel.

Daarom onze belofte dat we komende jaren scherpe keuzes maken en echt aan de slag gaan. Want 50 jaar lijkt misschien ver weg, maar we moeten vandaag in actie komen en durven werk te maken van die ambities.

We bouwen de komende jaren ontzettend veel huizen, zodat er voor iedereen een plek is in Zuid- Holland. We maken werk van de energietransitie, stappen van het gas af en kiezen voor duurzame alternatieven zoals wind, zon en rest- of aardwarmte. We helpen agrariërs met de overstap naar kringlooplandbouw. We reduceren stikstof en versterken kwetsbare natuur, en leggen nieuwe natuur aan om in te recreëren.

Met dit verkiezingsprogramma geven we invulling aan die ambitie voor de toekomst en de belofte voor de komende periode. Het team van D66 staat klaar om van onze provincie een gezonder, duurzamer en inclusiever Zuid-Holland te maken. Samen kunnen we en gaan we dit waarmaken. De toekomst is nu.