Onze mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we. Een uitgestoken hand, zodat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Iedere werknemer kans heeft op een goede baan en een betaalbaar huis. En ieder mens de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In dat Nederland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Het regiobestuur van D66 Zuid-Holland organiseert de dagelijkse gang van zaken voor D66 binnen de provincie Zuid-Holland. Het regiobestuur vergadert op regelmatige basis en organiseert bijeenkomsten voor leden en niet-leden waaronder de Algemene Regiovergaderingen. Daarnaast organiseren ze de campagne voor de vierjaarlijkse verkiezingen van Provinciale Staten en ondersteunt campagnes van lokale afdelingen. De bestuursleden stellen zich hier voor. Zij hebben de verschillende taken, verantwoordelijkheden en activiteiten onderling verdeeld.

De Talentencommissie Zuid-Holland identificeert potentiële talenten binnen voor kaderontwikkeling en mogelijke toekomstige politieke en/of bestuurlijke functies.

Bij D66 vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt binnen onze vereniging. Dit geldt landelijk, maar zeker ook regionaal. Daarom hebben wij vertrouwenspersonen waar je contact mee kunt opnemen.