Wonen

Beeld: Provincie Zuid-Holland

Wonen is een grondrecht. Dat is en blijft het uitgangspunt voor D66. Wonen doen we in een gezonde en groene omgeving. Binnen de randvoorwaarde van een biodivers systeem woont iedereen over 50 jaar in een woning die zo goed mogelijk past bij de gezins-, leef- en werksituatie. Van student tot gepensioneerde, voor iedereen moet er een plek zijn om te wonen. We worden een natuurinclusieve samenleving.

Zuid-Holland wordt een gebalanceerde en toegankelijke provincie, met diverse maatschappelijke centra, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook werken mensen zoveel mogelijk in de buurt van waar ze wonen, waardoor het woon-werkverkeer drastisch afneemt. Dat betekent dat er een logische inrichting van de leefomgeving is, niet enkel gebaseerd op hoe het ooit is ontstaan maar juist op de wensen van de inwoners van Zuid- Holland.

“D66 wil 60% sociaal en middenhuur bouwen. Daarmee komen we vooruit.”

Vinesh Lalta

Groen wonen en bouwen

We willen in Zuid-Holland wonen in steden en dorpen die aangenaam zijn voor de mens en de natuur. Tussen steden komt meer groen, in de steden en dorpen ook. Een gebrek aan groen veroorzaakt hittestress en gezondheidsproblemen. Door schaduw van bomen en groene daken blijft de stad koeler en daardoor blijven mensen gezonder en actiever. Ook leven we in balans met water. Ruimte voor groen en blauw reguleert de temperatuur, maakt plaats voor dieren en vermindert de kans op wateroverlast. In de komende jaren moeten we de nieuwbouw en bestaande bouw daarop inrichten. De inrichting van de publieke ruimte moet integraal benaderd worden, zodat hitte-eilanden worden voorkomen. Bij de inrichting van de publieke ruimte speelt de impact van en op het klimaat een belangrijke rol.

Voldoende betaalbare woningen

De provincie Zuid-Holland kan voor iedereen een aangenaam thuis zijn, maar voor kwetsbaren, zoals mensen met een beperking, is een toegankelijke woning vinden vaak lastiger. Ook andere kwetsbare groepen, zoals studenten en starters, verdienen een plek in Zuid-Holland. Bij nieuwbouw wordt de verhouding van woonsegmenten gelijkwaardiger tussen sociaal, middensegment en hoger segment.

Woningen bij het OV

Wij willen woningen bouwen op punten die met het OV goed te bereiken zijn. Is de woningbouwlocatie nog niet goed aangesloten op een OV-knooppunt? Dan bouwen we die.

Over 50 jaar worden de besluiten maximaal transparant genomen; alle relevante partijen worden vooraf op een passende wijze betrokken en alle inwoners moeten in staat zijn om hun stem op een effectieve manier te laten horen.

Over 50 jaar is Zuid-Holland een provincie waar we wonen op de handige plekken, natuur in de buurt hebben die floreert, en onze provincie als een economisch hart dit ondersteunt.

In 2050 is onze provincie klimaatneutraal. De aarde raakt op: we kunnen niet langer onze ogen sluiten voor de gevolgen van onze fossiele maatschappij.

Over 50 jaar is de provincie Zuid-Holland nog altijd de economische motor van Nederland. Zuid-Holland combineert een gunstige ligging met bewoners met echte Hollandse ondernemingszin.

Over 50 jaar reizen we met een hoogwaardig, klimaatneutraal en inclusief openbaar vervoer. Vanaf elke woning in de provincie is een OV-opstappunt binnen vijftien minuten te bereiken.

Over 50 jaar is onze provincie een toonaangevend voorbeeld van innovatieve, duurzame en natuurinclusieve landbouw en veeteelt.

Over 50 jaar worden de besluiten maximaal transparant genomen; alle relevante partijen worden vooraf op een passende wijze betrokken en alle inwoners moeten in staat zijn om hun stem op een effectieve manier te laten horen.

Over 50 jaar is Zuid-Holland een provincie waar we wonen op de handige plekken, natuur in de buurt hebben die floreert, en onze provincie als een economisch hart dit ondersteunt.

In 2050 is onze provincie klimaatneutraal. De aarde raakt op: we kunnen niet langer onze ogen sluiten voor de gevolgen van onze fossiele maatschappij.

Over 50 jaar is de provincie Zuid-Holland nog altijd de economische motor van Nederland. Zuid-Holland combineert een gunstige ligging met bewoners met echte Hollandse ondernemingszin.

Over 50 jaar reizen we met een hoogwaardig, klimaatneutraal en inclusief openbaar vervoer. Vanaf elke woning in de provincie is een OV-opstappunt binnen vijftien minuten te bereiken.

Over 50 jaar is onze provincie een toonaangevend voorbeeld van innovatieve, duurzame en natuurinclusieve landbouw en veeteelt.

Wonen is een grondrecht. Dat is en blijft het uitgangspunt voor D66. Wonen doen we in een gezonde en groene omgeving.

Over 50 jaar is het nog steeds mogelijk te recreëren in al het natuurschoon dat onze provincie biedt en is er een bloeiende kunst- en cultuursector met een breed aanbod.

Over 50 jaar is natuur overal in de provincie te vinden. Er is ruimte voor natuur waar dat nodig is en gecombineerd met andere belangen waar dat kan.

We staan voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en verstedelijking. Al deze opgaven hebben gevolgen voor onze omgeving: hoe deze omgeving is ingericht en hoe deze omgeving eruitziet.

Wonen is een grondrecht. Dat is en blijft het uitgangspunt voor D66. Wonen doen we in een gezonde en groene omgeving.

Over 50 jaar is het nog steeds mogelijk te recreëren in al het natuurschoon dat onze provincie biedt en is er een bloeiende kunst- en cultuursector met een breed aanbod.

Over 50 jaar is natuur overal in de provincie te vinden. Er is ruimte voor natuur waar dat nodig is en gecombineerd met andere belangen waar dat kan.

We staan voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en verstedelijking. Al deze opgaven hebben gevolgen voor onze omgeving: hoe deze omgeving is ingericht en hoe deze omgeving eruitziet.

Toont 10 van 10


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.