Nieuwspagina

06.07.2022

De fractie is verbaasd over wat er in deze kadernota staat. Het algemene budget loopt fors terug zonder hieraan een toelichting te geven.

06.07.2022

D66 zet zich al lang in voor meer woningbouw in de provincie Zuid-Holland. Wat ons betreft kan en moet het nog beter.

06.07.2022

De afgelopen weken hebben we goede stappen gezet die ons als vereniging en als partij een stevige basis geven.

06.07.2022

De fractie is verbaasd over wat er in deze kadernota staat. Het algemene budget loopt fors terug zonder hieraan een toelichting te geven.

06.07.2022

D66 zet zich al lang in voor meer woningbouw in de provincie Zuid-Holland. Wat ons betreft kan en moet het nog beter.

29.06.2022

Voor het openbaar vervoer lijkt het jaar 2023 cruciaal te worden. De steun vanuit de Rijksoverheid lijkt dan namelijk te stoppen. Daar willen wij wat aan doen.

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

15.06.2022

Ga in gesprek met de verkiezingsprogrammacommissie op de Roadshow.

15.06.2022

Afgelopen Statenvergadering is er gesproken over het instellen van een burgerberaad in Zuid-Holland.

15.06.2022

De Statenfractie is samen met andere fracties van de provincie Zuid-Holland op bezoek geweest in Rijswijk-Buiten en The Green Village in Delft. Hier bouwen projectontwikkelaars, ondernemers en onderzoekers aan de wijk van de toekomst.

29.06.2022

Voor het openbaar vervoer lijkt het jaar 2023 cruciaal te worden. De steun vanuit de Rijksoverheid lijkt dan namelijk te stoppen. Daar willen wij wat aan doen.

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

15.06.2022

Ga in gesprek met de verkiezingsprogrammacommissie op de Roadshow.

15.06.2022

Afgelopen Statenvergadering is er gesproken over het instellen van een burgerberaad in Zuid-Holland.

15.06.2022

De Statenfractie is samen met andere fracties van de provincie Zuid-Holland op bezoek geweest in Rijswijk-Buiten en The Green Village in Delft. Hier bouwen projectontwikkelaars, ondernemers en onderzoekers aan de wijk van de toekomst.