Mobiliteit

Beeld: Provincie Zuid-Holland

Over 50 jaar reizen we met een hoogwaardig, klimaatneutraal en inclusief openbaar vervoer. Vanaf elke woning in de provincie is een OV-opstappunt binnen vijftien minuten te bereiken en alle voorzieningen (ziekenhuis, politiebureau, gemeentekantoor, etc.) zijn daarmee binnen vijftien minuten te bereiken. We gebruiken zo min mogelijk energie bij transport.

Lukt dat niet via het spoor of het water, dan vervoeren we ons met zelfrijdende elektrische auto’s of over snelfietspaden. Net als nu houden we een open blik over de grens, naar de rest van Europa en de wereld. Met vakantie, of voor zakenreizen, is de trein het beste alternatief. Rotterdam-The Hague Airport heeft plaatsgemaakt voor een duurzame woonwijk.

“Investeren in meer asfalt zorgt voor stilstand. Investeren in meer OV zorgt voor vooruitgang.”

Evita Rozenberg

Verduurzaming van vervoer

Het grootste deel van de uitgaven aan mobiliteit gaan nu nog naar de instandhouding en groei van ouderwetse automobiliteit, terwijl we een transitie willen maken naar duurzame mobiliteit. De fiets krijgt voorrang in plannen op het openbaar vervoer en het openbaar vervoer op de auto. Als er dan toch geïnvesteerd moet worden in automobiliteit, dan duurzaam. Kortom: het vervoer van mensen en van goederen vindt plaats op een zo duurzaam mogelijke manier. We willen dat we ons in 2035 uitstootvrij vervoeren.

Investeren in hoogwaardig en inclusief openbaar vervoer

Het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen, zodat iedereen in Zuid-Holland kan participeren in de maatschappij. We dringen aan op een dienstregeling die hieraan bijdraagt zodat reizigers zo kort mogelijk hoeven te wachten op hun volgende bus, tram, of metro.

Ruim baan voor de fiets

Fietsen is gezond en stoot geen uitlaatgassen uit. D66 vindt dat de fiets een volwaardig alternatief moet zijn voor de auto tot afstanden van 30 kilometer en die de auto daar zoveel mogelijk vervangt. We verbeteren de aansluitingen en de veiligheid van de fietspaden, ook tussen de verschillende gemeenten en provincies. Daarom: de fietser krijgt bij ons voorrang!

Minder vliegen

Vliegtuigen stoten vervuiling uit en maken veel lawaai. Veel inwoners van onze dichtbevolkte provincie hebben hier last van. Ook worden stiltegebieden en de natuur verstoord door lawaai en vervuiling. De overlast van vliegverkeer boven Zuid-Holland neemt toe, terwijl we toe willen naar minder vliegverkeer. Andere, duurzame vervoersmiddelen moeten aantrekkelijker worden. Die transitie zetten we in. We zetten in op uitbreiding van het spoor met hoogwaardige internationale treinverbindingen zoals de Eurostar naar Londen of de nachttrein naar Wenen. Daardoor kan het aantal vluchten naar Rotterdam The Hague Airport en Schiphol stevig worden teruggedrongen.

Over 50 jaar worden de besluiten maximaal transparant genomen; alle relevante partijen worden vooraf op een passende wijze betrokken en alle inwoners moeten in staat zijn om hun stem op een effectieve manier te laten horen.

Over 50 jaar is Zuid-Holland een provincie waar we wonen op de handige plekken, natuur in de buurt hebben die floreert, en onze provincie als een economisch hart dit ondersteunt.

In 2050 is onze provincie klimaatneutraal. De aarde raakt op: we kunnen niet langer onze ogen sluiten voor de gevolgen van onze fossiele maatschappij.

Over 50 jaar is de provincie Zuid-Holland nog altijd de economische motor van Nederland. Zuid-Holland combineert een gunstige ligging met bewoners met echte Hollandse ondernemingszin.

Over 50 jaar reizen we met een hoogwaardig, klimaatneutraal en inclusief openbaar vervoer. Vanaf elke woning in de provincie is een OV-opstappunt binnen vijftien minuten te bereiken.

Over 50 jaar is onze provincie een toonaangevend voorbeeld van innovatieve, duurzame en natuurinclusieve landbouw en veeteelt.

Over 50 jaar worden de besluiten maximaal transparant genomen; alle relevante partijen worden vooraf op een passende wijze betrokken en alle inwoners moeten in staat zijn om hun stem op een effectieve manier te laten horen.

Over 50 jaar is Zuid-Holland een provincie waar we wonen op de handige plekken, natuur in de buurt hebben die floreert, en onze provincie als een economisch hart dit ondersteunt.

In 2050 is onze provincie klimaatneutraal. De aarde raakt op: we kunnen niet langer onze ogen sluiten voor de gevolgen van onze fossiele maatschappij.

Over 50 jaar is de provincie Zuid-Holland nog altijd de economische motor van Nederland. Zuid-Holland combineert een gunstige ligging met bewoners met echte Hollandse ondernemingszin.

Over 50 jaar reizen we met een hoogwaardig, klimaatneutraal en inclusief openbaar vervoer. Vanaf elke woning in de provincie is een OV-opstappunt binnen vijftien minuten te bereiken.

Over 50 jaar is onze provincie een toonaangevend voorbeeld van innovatieve, duurzame en natuurinclusieve landbouw en veeteelt.

Wonen is een grondrecht. Dat is en blijft het uitgangspunt voor D66. Wonen doen we in een gezonde en groene omgeving.

Over 50 jaar is het nog steeds mogelijk te recreëren in al het natuurschoon dat onze provincie biedt en is er een bloeiende kunst- en cultuursector met een breed aanbod.

Over 50 jaar is natuur overal in de provincie te vinden. Er is ruimte voor natuur waar dat nodig is en gecombineerd met andere belangen waar dat kan.

We staan voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en verstedelijking. Al deze opgaven hebben gevolgen voor onze omgeving: hoe deze omgeving is ingericht en hoe deze omgeving eruitziet.

Wonen is een grondrecht. Dat is en blijft het uitgangspunt voor D66. Wonen doen we in een gezonde en groene omgeving.

Over 50 jaar is het nog steeds mogelijk te recreëren in al het natuurschoon dat onze provincie biedt en is er een bloeiende kunst- en cultuursector met een breed aanbod.

Over 50 jaar is natuur overal in de provincie te vinden. Er is ruimte voor natuur waar dat nodig is en gecombineerd met andere belangen waar dat kan.

We staan voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en verstedelijking. Al deze opgaven hebben gevolgen voor onze omgeving: hoe deze omgeving is ingericht en hoe deze omgeving eruitziet.

Toont 10 van 10


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.