Kunst, cultuur en media

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. - Beeld: iStock

“Het is belangrijk dat de culturele sector die het hardst geraakt is snel weer kan bloeien.”

Jeroen Heuvelink

Cultuur door de crisis helpen

Door de coronacrisis zijn veel culturele instellingen in financiële nood geraakt, vooral in middelgrote gemeenten waar noch het Rijk noch de gemeente voldoende steun biedt. Als provincie willen wij deze instellingen helpen voor langere periode, zodat zij ook in de periode van herstel verzekerd zijn van voldoende middelen.

Grotere provinciale rol in cultuur

Ons culturele en natuurlijke erfgoed zijn onvervangbare bronnen van leven en inspiratie. Erfgoed en cultuur maken de omgeving aantrekkelijk om in te wonen, werken, recreëren en investeren. We maken er daarom structureel geld voor vrij. En we maken erfgoed en cultuur toegankelijk, zodat alle inwoners van Zuid-Holland ervan kunnen profiteren.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.