Cultuur

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Over 50 jaar is het nog steeds mogelijk te recreëren in al het natuurschoon dat onze provincie biedt en is er een bloeiende kunst- en cultuursector met een breed aanbod. Met haar kustlijn, erfgoed en bruisende steden leent onze provincie hier bij uitstek voor. We willen daarom op een duurzame manier met onze omgeving en onze kunst- en cultuursector omgaan.

De kunst- en cultuursector is van groot belang voor de regionale economie en provinciale aantrekkelijkheid. De culturele en creatieve sector slaat bruggen naar onder andere onderwijs en het sociale domein, heeft daarmee een preventieve rol en draagt bij aan de fysieke en sociale veiligheid van (kwetsbare) inwoners. Ook dit willen we op een toekomstbestendige manier behouden voor volgende generaties.

“Cultuur verbreed je horizon. Daarom willen wij kunst en cultuur voor iedereen in Zuid-Holland toegankelijk maken.”

Jeroen Heuvelink

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur houdt ons een spiegel voor – het inspireert, ontroert, vermaakt en verbindt mensen. We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van het creatief vermogen van de Zuid-Hollanders. Dat draagt bij aan een vitale provincie waar bewoners doen, meedoen en ertoe doen. Kunst en cultuur heeft een grote verbindende en preventieve rol in het leven van haar inwoners. Het samen bezoeken van een film, samen zingen tijdens een koorrepetitie, creatieve talenten ontdekken of door middel van creativiteit een manier vinden om je gevoelens te kunnen uiten, vraagt om een kunst- en cultuursector die klaarstaat om dit te kunnen bieden.

Cultureel erfgoed

Zuid-Holland heeft een rijke geschiedenis, en dat is te zien aan de manier waarop ons landschap zich heeft ontwikkeld en aan de vele monumenten en musea die onze provincie telt. Wij vinden het belangrijk dat het culturele erfgoed in onze provincie goed wordt onderhouden, goed wordt beschermd en zoveel als mogelijk toegankelijk is voor iedereen die hiervan wil genieten. Wij vinden dat de provincie dit moet bewaken en, waar dit noodzakelijk is, ondersteunen. Daarnaast is het van belang dat de provincie ervoor zorgt dat erfgoed mee wordt genomen aan de voorkant van landschapsontwikkelingen en ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Zo blijft ons erfgoed toekomstbestendig en op een duurzame manier behouden.

Recreatie met plezier en natuur

Het is druk in Zuid-Holland. Dit legt een groot beslag op de toch al schaarse ruimte die we voor landbouw, economie en bedrijf, natuur, cultuur en ook recreatie willen gebruiken. Dat sluit elkaar niet uit: wij kijken creatief naar meervoudig gebruik van ruimte. Want waarom niet wandelen over grond van de boer, of fietsen in een natuurgebied? Zuid-Holland heeft van alle provincies het minste groen per inwoner. Dat moet veranderen. Niet alleen de hoeveelheid, ook de kwaliteit van de bestaande natuur voor recreatie moet omhoog.

Over 50 jaar worden de besluiten maximaal transparant genomen; alle relevante partijen worden vooraf op een passende wijze betrokken en alle inwoners moeten in staat zijn om hun stem op een effectieve manier te laten horen.

Over 50 jaar is Zuid-Holland een provincie waar we wonen op de handige plekken, natuur in de buurt hebben die floreert, en onze provincie als een economisch hart dit ondersteunt.

In 2050 is onze provincie klimaatneutraal. De aarde raakt op: we kunnen niet langer onze ogen sluiten voor de gevolgen van onze fossiele maatschappij.

Over 50 jaar is de provincie Zuid-Holland nog altijd de economische motor van Nederland. Zuid-Holland combineert een gunstige ligging met bewoners met echte Hollandse ondernemingszin.

Over 50 jaar reizen we met een hoogwaardig, klimaatneutraal en inclusief openbaar vervoer. Vanaf elke woning in de provincie is een OV-opstappunt binnen vijftien minuten te bereiken.

Over 50 jaar is onze provincie een toonaangevend voorbeeld van innovatieve, duurzame en natuurinclusieve landbouw en veeteelt.

Over 50 jaar worden de besluiten maximaal transparant genomen; alle relevante partijen worden vooraf op een passende wijze betrokken en alle inwoners moeten in staat zijn om hun stem op een effectieve manier te laten horen.

Over 50 jaar is Zuid-Holland een provincie waar we wonen op de handige plekken, natuur in de buurt hebben die floreert, en onze provincie als een economisch hart dit ondersteunt.

In 2050 is onze provincie klimaatneutraal. De aarde raakt op: we kunnen niet langer onze ogen sluiten voor de gevolgen van onze fossiele maatschappij.

Over 50 jaar is de provincie Zuid-Holland nog altijd de economische motor van Nederland. Zuid-Holland combineert een gunstige ligging met bewoners met echte Hollandse ondernemingszin.

Over 50 jaar reizen we met een hoogwaardig, klimaatneutraal en inclusief openbaar vervoer. Vanaf elke woning in de provincie is een OV-opstappunt binnen vijftien minuten te bereiken.

Over 50 jaar is onze provincie een toonaangevend voorbeeld van innovatieve, duurzame en natuurinclusieve landbouw en veeteelt.

Wonen is een grondrecht. Dat is en blijft het uitgangspunt voor D66. Wonen doen we in een gezonde en groene omgeving.

Over 50 jaar is het nog steeds mogelijk te recreëren in al het natuurschoon dat onze provincie biedt en is er een bloeiende kunst- en cultuursector met een breed aanbod.

Over 50 jaar is natuur overal in de provincie te vinden. Er is ruimte voor natuur waar dat nodig is en gecombineerd met andere belangen waar dat kan.

We staan voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en verstedelijking. Al deze opgaven hebben gevolgen voor onze omgeving: hoe deze omgeving is ingericht en hoe deze omgeving eruitziet.

Wonen is een grondrecht. Dat is en blijft het uitgangspunt voor D66. Wonen doen we in een gezonde en groene omgeving.

Over 50 jaar is het nog steeds mogelijk te recreëren in al het natuurschoon dat onze provincie biedt en is er een bloeiende kunst- en cultuursector met een breed aanbod.

Over 50 jaar is natuur overal in de provincie te vinden. Er is ruimte voor natuur waar dat nodig is en gecombineerd met andere belangen waar dat kan.

We staan voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en verstedelijking. Al deze opgaven hebben gevolgen voor onze omgeving: hoe deze omgeving is ingericht en hoe deze omgeving eruitziet.

Toont 10 van 10


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.