Provinciale excuses voor slavernijverleden

Afgelopen donderdag (8 juni) heeft er op het provinciehuis een bijzonder moment plaatsgevonden. De Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft namens de provincie Zuid-Holland excuses aangeboden voor haar rol in het slavernijverleden. Dit vond plaats in het bijzijn van de vele betrokken Zuid-Hollanders een volle evenementenhal in het provinciehuis.

Onderzoek

De excuses werd voorafgegaan door een presentatie van onderzoekers van de universiteit Leiden. Het onderzoek getiteld “Geketend voor Hollands Glorie” beschrijft de rol van het provinciebestuur en haar voorgangers. En dit onderzoek is gedaan dankzij ons initiatief.

Contract of dwangarbeiders?

Eerder deze week op maandag 5 juni werd er aan het Hobbemaplein in Den Haag herdacht dat het 150 jaar geleden was, dat de eerste contractarbeiders vanuit India (toen: Brits-Indië) per schip in Suriname aankwamen. Ze worden contractarbeiders genoemd, maar feitelijk ging het om dwangarbeiders, die na afschaffing van de slavernij de tot slaaf gemaakten vervingen om op het land te werken. Het bijzondere aan deze herdenking was dat er voor het eerst vanuit het Kabinet een vertegenwoordiger aanwezig was, en wel in de persoon van onze minister Robbert Dijkgraaf.

Schriftelijke vragen

We zijn er als fractie trots op dat we twee jaar geleden schriftelijke vragen hebben gesteld omtrent het koloniaal en slavernijverleden van de provincie Zuid-Holland. Hiermee was de eerste aanzet gegeven. Dit werd gevolgd door vele kopjes koffie, waarna we in de commissievergadering een toezegging van Gedeputeerde Zevenbergen (VVD) hadden ontvangen.

Vervolgonderzoeken

De presentatie van het historisch onderzoek en de excuses van de commissaris van de Koning gelden niet als eindstation. Ondertussen zijn we onder toezicht van een begeleidingscommissie, waarin voornamelijk inwoners deelnemen, bezig met twee vervolgonderzoeken. Het tweede onderzoek gaat over wat de doorwerking van dit verleden in het heden is. Daarnaast is er gestart met een traject om racisme en discriminatie in de toekomst tegen te gaan. De resultaten van deze onderzoeken worden in het najaar van 2023 verwacht.