Diversiteit en inclusie

De Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft namens de provincie Zuid-Holland excuses aangeboden voor haar rol in het slavernijverleden.

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld dient te worden. En ook alhoewel bijna iedereen deze wet kent, is dit nog niet altijd en overal het geval.

Artikel 1 van de Grondwet stelt dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld dient te worden. En ook alhoewel bijna iedereen deze wet kent, is dit nog niet overal het geval.

De provincie Zuid-Holland heeft naar aanleiding van inspanningen van D66 en PvdA besloten om onderzoek te doen naar de rol die ze gespeeld heeft in het koloniaal- en slavernijverleden.

De Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft namens de provincie Zuid-Holland excuses aangeboden voor haar rol in het slavernijverleden.

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld dient te worden. En ook alhoewel bijna iedereen deze wet kent, is dit nog niet altijd en overal het geval.

Artikel 1 van de Grondwet stelt dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld dient te worden. En ook alhoewel bijna iedereen deze wet kent, is dit nog niet overal het geval.

De provincie Zuid-Holland heeft naar aanleiding van inspanningen van D66 en PvdA besloten om onderzoek te doen naar de rol die ze gespeeld heeft in het koloniaal- en slavernijverleden.

In de commissie BMM is op initiatief van D66 gesproken over het koloniaal- en slavernijverleden van de provincie Zuid-Holland

Vandaag hebben de fractievoorzitters van Provinciale Staten gesproken over het instellen van een gedragscode en een vertrouwenspersoon voor Statenleden.

Op 8 maart was het internationale vrouwendag. Onze fractievoorzitter Ria Oosterop is hier benoemd tot ambassadrice voor het Haagsche Els Borst Netwerk (EBN).

In de provincie Zuid-Holland is het WarmtelinQ project opgezet om huizen en bedrijven te voorzien van duurzame warmte. Deze warmte is afkomstig van restwarmte uit de havens van Rotterdam. Vandaag lag het voorstel voor om het mogelijk te maken om de buisleiding vanuit de havens via Vlaardingen naar Den Haag aan te leggen.

In de commissie BMM is op initiatief van D66 gesproken over het koloniaal- en slavernijverleden van de provincie Zuid-Holland

Vandaag hebben de fractievoorzitters van Provinciale Staten gesproken over het instellen van een gedragscode en een vertrouwenspersoon voor Statenleden.

Op 8 maart was het internationale vrouwendag. Onze fractievoorzitter Ria Oosterop is hier benoemd tot ambassadrice voor het Haagsche Els Borst Netwerk (EBN).

In de provincie Zuid-Holland is het WarmtelinQ project opgezet om huizen en bedrijven te voorzien van duurzame warmte. Deze warmte is afkomstig van restwarmte uit de havens van Rotterdam. Vandaag lag het voorstel voor om het mogelijk te maken om de buisleiding vanuit de havens via Vlaardingen naar Den Haag aan te leggen.

Statenlid Laura Neijenhuis verdedigde vandaag met verve haar initiatiefvoorstel voor een Zuid-Hollandse Jongerenraad, dat zij met kandidaat-Statenlid Tobias Grond en vele andere jongeren voorbereidde. Een flinke stap in structurele jongerenparticipatie.

D66-Statenlid Laura Neijenhuis heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor de invoering van een Jongerenraad in Zuid-Holland.

D66 wil het perspectief van jongeren beter en vroegtijdig betrekken bij de besluitvorming in de Provinciale Staten. Statenlid Laura Neijenhuis diende vandaag een initiatiefvoorstel in om de Zuid-Hollandse Jongerenraad op te richten.

“Jongeren willen we meer bij de provincie betrekken door in navolging van andere provincies een jongerenraad in te stellen”

Statenlid Laura Neijenhuis verdedigde vandaag met verve haar initiatiefvoorstel voor een Zuid-Hollandse Jongerenraad, dat zij met kandidaat-Statenlid Tobias Grond en vele andere jongeren voorbereidde. Een flinke stap in structurele jongerenparticipatie.

D66-Statenlid Laura Neijenhuis heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor de invoering van een Jongerenraad in Zuid-Holland.

D66 wil het perspectief van jongeren beter en vroegtijdig betrekken bij de besluitvorming in de Provinciale Staten. Statenlid Laura Neijenhuis diende vandaag een initiatiefvoorstel in om de Zuid-Hollandse Jongerenraad op te richten.

“Jongeren willen we meer bij de provincie betrekken door in navolging van andere provincies een jongerenraad in te stellen”

Toont 16 van 16