Aan de slag met een Jongerenraad in de Staten

“Jongeren willen we meer bij de provincie betrekken door in navolging van andere provincies een jongerenraad in te stellen,” staat in ons verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Inmiddels is onze nieuwe fractie alweer enkele maanden aan de slag en is de periode van introductie afgerond. Tijd om verder te kijken en onze ideeën te realiseren.

Uitwerken plannen

Zo dachten Statenlid Laura Neijenhuis en voormalig kandidaat #7 Tobias Grond. Op basis van een plan wat in samenwerking met de Jonge Democraten is ontstaan in campagnetijd, nemen Laura en Tobias het initiatief om de eerste stappen zetten op weg naar een Jongerenraad in Zuid-Holland. Om samen met jongeren de kaders te schetsen, vragen we een kleine klankbordgroep bij elkaar in september. Met deze groep gaan we in gesprek over hoe we de Jongerenraad voor ons zien: Wat zijn hun rollen en verantwoordelijkheden? Wie zitten erin (hoeveel, leeftijd, etc.)? Hoe worden leden verkozen of benoemd? Hoe vaak komen zij bij elkaar? Hoe groot is het budget (wat hebben we minimaal nodig)? Daar gaan we samen over nadenken om wat randvoorwaarden mee te geven voor een uiteindelijk initiatiefvoorstel. Zo willen we een Jongerenraad realiseren voor en door jongeren, die structureel kan bijdragen aan de beleidsvorming in de provincie en de afstand tussen jongeren en provincie kan verkleinen.

Bijdrage leveren

Bij de klankbordgroep worden in ieder geval een aantal jongeren van het Albeda college (mbo) uitgenodigd, afdelingsbestuursleden van de twee Zuid-Hollandse Jonge Democraten afdelingen en ervaringsdeskundigen in jongerenraden. Wil jij graag een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Laura Neijenhuis via [email protected]