Regiobestuur

Het regiobestuur van D66 Zuid-Holland organiseert de dagelijkse gang van zaken voor D66 binnen de provincie Zuid-Holland.

Reglementen

Hierbij passen zij de Statuten & het Huishoudelijk Reglement en het Giftenreglement van D66 Landelijk toe, alsook het Regioreglement van D66 Zuid-Holland.

Taken

Het regiobestuur vergadert op regelmatige basis en organiseert bijeenkomsten voor leden en niet-leden waaronder de Algemene Regiovergaderingen. Daarnaast organiseert het regiobestuur de campagne voor de vierjaarlijkse verkiezingen van Provinciale Staten en ondersteunt campagnes van lokale afdelingen.
De bestuursleden stellen zich hier voor. Zij hebben de verschillende taken, verantwoordelijkheden en activiteiten onderling verdeeld.