Siert van Kemenade

Beeld: Eigen foto

Beste D66’ers van Zuid-Holland! Ik ben Siert van Kemenade, 26 jaar, in het dagelijks leven duurzaamheidsanalist bij ABN AMRO en ik sinds 1 maart ben ik door jullie gekozen als algemeen bestuurslid voor de regio Zuid-Holland. Ik wil jullie graag hartelijk bedanken voor het vertrouwen.

  • 28 jaar
  • Leiden
  • Den Haag
  • Hij/hem

Waarom wil jij je inzetten voor het regiobestuur?

  • De provinciepolitiek staat voor hele belangrijke beslissingen. Denk aan woningbouw, stikstofbeleid en de energietransitie: allemaal onderwerpen die zich niet beperken tot de gemeentelijke grenzen. Door mijn werk als duurzaamheidsanalist en activiteiten bij de jongerenvertegenwoordiging van de Regionale Energiestrategie vind ik deze onderwerpen razend interessant.
  • Het is in een provincie met zulke contrasten door de verschillende mate van verstedelijking moeilijk om een goede balans voor beleid te vinden. Tijdens mijn master Ontwikkelingsstudies in Wageningen heb ik één hele belangrijke les geleerd: neem de lokale context altijd mee! Juist de provinciale politiek biedt dan ook de ideale mogelijkheid om invulling te geven aan deze les, om zo voor een goede wisselwerking tussen de afdelingen en de Haagse provinciepolitiek.
  • Tijdens het campagnevoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is het mij opgevallen dat het debat enorm verruwd is. Meer dan vroeger krijgen onze D66’ers te maken met intimidatie, spreekkoren en absurde beschuldigingen. Ik kan mij voorstellen dat kleinere afdelingen in onze provincie hierdoor nog meer op de proef worden gesteld dan de grotere in de steden, dus een kans om hen te ondersteunen grijp ik graag aan!

Lievelingsplek in de provincie (en waarom?)

Uiteraard los van de natuurgebieden met de Schotse Hooglanders: het strand na een paar warme dagen, vanwege de prachtige zeevonk die je dan kan zien.

Wat betekent D66 voor jou?

Progressiviteit, op twee manieren. Enerzijds onze samenleving niet gevangen laten houden door het verleden. Anderzijds niet alleen kijken naar wat in het hier en nu belangrijk is, maar ook voor volgende generaties.