D66

03.10.2022

De provincie Zuid-Holland heeft naar aanleiding van inspanningen van D66 en PvdA besloten om onderzoek te doen naar de rol die ze gespeeld heeft in het koloniaal- en slavernijverleden.

28.09.2022

De fractie is met de werkgroep Internationaal op werkbezoek geweest naar Plant One, midden in het Rotterdamse havengebied. Op Plant One zijn ongeveer 20 verschillende initiatieven aan het werk voor een circulaire economie.

26.09.2022

Niet iedereen beseft dat het recreatiegebied Meijendel niet alleen die recreatiefunctie heeft, maar ook heel belangrijk is voor de drinkwatervoorziening voor de inwoners van Zuid-Holland.

26.09.2022

Er komen nieuwe treinen op de MerwedeLingelijn tussen Geldermalsen en Dordrecht. En dat is goed nieuws! D66 maakt zich al langer hard voor de vervangingen van deze treinen. Want iedere reiziger heeft recht op goed vervoer.

03.10.2022

De provincie Zuid-Holland heeft naar aanleiding van inspanningen van D66 en PvdA besloten om onderzoek te doen naar de rol die ze gespeeld heeft in het koloniaal- en slavernijverleden.

28.09.2022

De fractie is met de werkgroep Internationaal op werkbezoek geweest naar Plant One, midden in het Rotterdamse havengebied. Op Plant One zijn ongeveer 20 verschillende initiatieven aan het werk voor een circulaire economie.

26.09.2022

Niet iedereen beseft dat het recreatiegebied Meijendel niet alleen die recreatiefunctie heeft, maar ook heel belangrijk is voor de drinkwatervoorziening voor de inwoners van Zuid-Holland.

26.09.2022

Er komen nieuwe treinen op de MerwedeLingelijn tussen Geldermalsen en Dordrecht. En dat is goed nieuws! D66 maakt zich al langer hard voor de vervangingen van deze treinen. Want iedere reiziger heeft recht op goed vervoer.

14.09.2022

In de commissie BMM is op initiatief van D66 gesproken over het koloniaal- en slavernijverleden van de provincie Zuid-Holland

14.09.2022

Kirsten Wilkeshuis heeft de fractie en de rest van Provinciale Staten laten weten haar Statenlidmaatschap op te zeggen.

14.09.2022

Door de wisselingen in de fractie is er een nieuwe portefeuilleverdeling. Lees hier meer.

05.09.2022

Door de stijgende energieprijzen, klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen komt vaak de vraag op of we meer kerncentrales moeten bouwen in Nederland.

14.09.2022

In de commissie BMM is op initiatief van D66 gesproken over het koloniaal- en slavernijverleden van de provincie Zuid-Holland

14.09.2022

Kirsten Wilkeshuis heeft de fractie en de rest van Provinciale Staten laten weten haar Statenlidmaatschap op te zeggen.

14.09.2022

Door de wisselingen in de fractie is er een nieuwe portefeuilleverdeling. Lees hier meer.

05.09.2022

Door de stijgende energieprijzen, klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen komt vaak de vraag op of we meer kerncentrales moeten bouwen in Nederland.

06.07.2022

De afgelopen weken hebben we goede stappen gezet die ons als vereniging en als partij een stevige basis geven.

06.07.2022

De fractie is verbaasd over wat er in deze kadernota staat. Het algemene budget loopt fors terug zonder hieraan een toelichting te geven.

06.07.2022

D66 zet zich al lang in voor meer woningbouw in de provincie Zuid-Holland. Wat ons betreft kan en moet het nog beter.

06.07.2022

De afgelopen weken hebben we goede stappen gezet die ons als vereniging en als partij een stevige basis geven.

06.07.2022

De fractie is verbaasd over wat er in deze kadernota staat. Het algemene budget loopt fors terug zonder hieraan een toelichting te geven.

06.07.2022

D66 zet zich al lang in voor meer woningbouw in de provincie Zuid-Holland. Wat ons betreft kan en moet het nog beter.

29.06.2022

Voor het openbaar vervoer lijkt het jaar 2023 cruciaal te worden. De steun vanuit de Rijksoverheid lijkt dan namelijk te stoppen. Daar willen wij wat aan doen.

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

15.06.2022

Ga in gesprek met de verkiezingsprogrammacommissie op de Roadshow.

15.06.2022

Afgelopen Statenvergadering is er gesproken over het instellen van een burgerberaad in Zuid-Holland.

29.06.2022

Voor het openbaar vervoer lijkt het jaar 2023 cruciaal te worden. De steun vanuit de Rijksoverheid lijkt dan namelijk te stoppen. Daar willen wij wat aan doen.

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

15.06.2022

Ga in gesprek met de verkiezingsprogrammacommissie op de Roadshow.

15.06.2022

Afgelopen Statenvergadering is er gesproken over het instellen van een burgerberaad in Zuid-Holland.