D66

D66 Zuid-Holland heeft recent alarmerende rapporten ontvangen over de aanwezigheid van het gevaarlijke landbouwgif dinoterp in het oppervlaktewater van de bollenstreek in Noord-Holland. Dit gif, al sinds 1998 verboden, vormt een ernstige bedreiging voor zowel de volksgezondheid als het milieu. Naar aanleiding hiervan heeft Evita Rozenberg namens D66 Zuid-Holland schriftelijke vragen ingediend over de mogelijke aanwezigheid van dinoterp in onze provincie.

Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Laura Nijenhuis voor de begrotingsbehandeling in de Provinciale Staten.

Benieuwd naar de interne evaluatie van alle activiteiten, processen, besluiten en deadlines voorafgaand, tijdens en na de verkiezingen van de Provinciale Staten in Zuid-Holland 2023?

D66 Zuid-Holland heeft recent alarmerende rapporten ontvangen over de aanwezigheid van het gevaarlijke landbouwgif dinoterp in het oppervlaktewater van de bollenstreek in Noord-Holland. Dit gif, al sinds 1998 verboden, vormt een ernstige bedreiging voor zowel de volksgezondheid als het milieu. Naar aanleiding hiervan heeft Evita Rozenberg namens D66 Zuid-Holland schriftelijke vragen ingediend over de mogelijke aanwezigheid van dinoterp in onze provincie.

Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Laura Nijenhuis voor de begrotingsbehandeling in de Provinciale Staten.

Benieuwd naar de interne evaluatie van alle activiteiten, processen, besluiten en deadlines voorafgaand, tijdens en na de verkiezingen van de Provinciale Staten in Zuid-Holland 2023?

De campagne voor Tweede Kamerverkiezingen is gestart. Een mooi moment om actief te worden binnen de partij, als je dat niet al bent natuurlijk.

In samenwerking met Partij voor de Dieren, Groenlinks-PvdA, Volt en ChristenUnie stelt D66 schriftelijke vragen naar aanleiding van de 23 klimaatscenario's van het KNMI.

Na het zomerreces is het politieke jaar weer volop begonnen.

Raadsleden uit heel Zuid-Holland kwamen samen op het Provinciehuis om het te hebben over flexwoningen en de opvang van asielzoekers.

We trapten het politiek seizoen af met een wethoudersbijeenkomst.

Lees hier de inbreng van Evita in het debat over Chemours van deze week.

De campagne voor Tweede Kamerverkiezingen is gestart. Een mooi moment om actief te worden binnen de partij, als je dat niet al bent natuurlijk.

In samenwerking met Partij voor de Dieren, Groenlinks-PvdA, Volt en ChristenUnie stelt D66 schriftelijke vragen naar aanleiding van de 23 klimaatscenario's van het KNMI.

Na het zomerreces is het politieke jaar weer volop begonnen.

Raadsleden uit heel Zuid-Holland kwamen samen op het Provinciehuis om het te hebben over flexwoningen en de opvang van asielzoekers.

We trapten het politiek seizoen af met een wethoudersbijeenkomst.

Lees hier de inbreng van Evita in het debat over Chemours van deze week.

Toont 24 van 207