Jongeren-participatie op de kaart gezet

Statenlid Laura Neijenhuis verdedigde vandaag met verve haar initiatiefvoorstel voor een Zuid-Hollandse Jongerenraad, dat zij met kandidaat-Statenlid Tobias Grond en vele andere jongeren voorbereidde. Een flinke stap in structurele jongerenparticipatie.

“Jongeren moeten kunnen meepraten over het gevoerde beleid in de provincie. Gevraagd én ongevraagd.” Laura Neijenhuis is vastberaden. Afgelopen 1,5 jaar werkte ze samen met een groep jongeren aan een initiatiefvoorstel voor Zuid-Holland. Ze formeerde een diverse klankbordgroep, bracht de Jonge Democraten in actie en zorgde ervoor dat er een flink aantal jongeren kwamen inspreken tijdens de commissiebehandeling van het initiatiefvoorstel op 20 januari. En vandaag hield zij in de vergadering van de Provinciale Staten een vurig pleidooi om het perspectief van jongeren structureel naar het provinciehuis te halen.

Helaas durfden de coalitiepartijen het niet aan om het initiatiefvoorstel aan te nemen, maar dat neemt niet weg dat jongerenparticipatie op de agenda is gezet. Laura: “Een beetje teleurgesteld dat mijn voorstel er niet in één keer door is ben ik wel, maar vandaag is wel een belangrijke stap gezet. Dat jongeren structureel betrokken moeten worden bij beleid en besluitvorming…. daar kan de provincie echt niet meer omheen.”