Vertel het WarmtelinQ verhaal

In de provincie Zuid-Holland is het WarmtelinQ project opgezet om huizen en bedrijven te voorzien van duurzame warmte. Deze warmte is afkomstig van restwarmte uit de havens van Rotterdam. Vandaag lag het voorstel voor om het mogelijk te maken om de buisleiding vanuit de havens via Vlaardingen naar Den Haag aan te leggen.

Deze hoofdleiding zal straks het water op hoge temperaturen vervoeren naar huizen, wijken en bedrijven in een groot deel van onze provincie. Voor D66 een belangrijke stap vooruit naar verduurzaming van ons warmtesysteem, in strijd tegen klimaatverandering.

Tot nu toe is de communicatie over dit project met name overgelaten aan de gemeenten en de media. Dit moet anders, vindt D66. Daarom riep ons statenlid Laura Neijenhuis op bij het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) om vanuit de provincie actief hierover te communiceren in de vorm van een communicatiecampagne.

Bij een project met deze omvang is het belangrijk om duidelijk en goed te communiceren. Hiermee kan worden voorkomen dat het draagvlak vermindert. Communicatie moet daarom ook voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn. Laura diende daarom specifiek een motie in waarin wordt opgeroepen tot een communicatiecampagne op B1 niveau, zodat de boodschap voor iedereen toegankelijk is. Na toezeggingen van de Gedeputeerde om dit volgende maand mee te nemen in de communicatie voor het hele project (WarmtelinQ en WarmtelinQ+) is de motie aangehouden. Dat zorgt ervoor dat deze later alsnog kan worden ingediend.

WarmtelinQ is een initiatief uit de markt, namelijk van de Gasunie en Eneco. Met het PIP zorgt de provincie ervoor dat de buisleiding mogelijk wordt gemaakt: zo hoeven alle gemeenten waar de WarmtelinQ doorheen gaat niet apart een bestemmingsplan te wijzigen. Daarnaast is het project van belang voor WarmtelinQ+: de uitbreiding van de warmteleiding naar Leiden. De provincie Zuid-Holland gaat geld investeren in dit project.

Nederland is hard aan het werk om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Om die doelen te kunnen halen is het belangrijk dat de manier waarop we energie opwekken flink gaat verduurzamen. In Nederland wordt de helft van de energie gebruikt voor warmte. Helaas is het op dit moment nog zo dat 90 procent van deze energie afkomstig is uit fossiele bronnen, zoals bijvoorbeeld aardgas. Hierom is het belangrijk dat er gekeken wordt naar duurzamere alternatieven.