Coalitieakoord meer een intentieverklaring

D66 juicht toe dat er snel een coalitieakkoord
ligt maar toont ernstige zorgen over de voorgestelde richting.

Niet wachten

Fractievoorzitter Laura Neijenhuis, heeft zich kritisch uitgelaten over het recente Coalitieakkoord 2023-2027. D66 juicht toe dat er snel een akkoord ligt maar toont ernstige zorgen over de voorgestelde richting. Neijenhuis benadrukt dat er meer concrete maatregelen en keuzes nodig zijn om de uitdagingen op gebied van klimaat, wonen, natuur, en ongelijkheid aan te pakken: ‘‘de natuur, het klimaat, en de Zuid-Hollander wachten niet op ons. We moeten aan de slag: niet alleen voor een krachtig Zuid-Holland, maar voor een groen, duurzaam en inclusief Zuid-Holland’’.

Weinig keuzes

Neijenhuis is met name kritisch op de onduidelijkheid van de voorgestelde maatregelen:
“In 35 pagina’s staan veel doelen, maar weinig keuzes. Tijdens het lezen blijft continu de vraag: hoe dan?” Ze dringt aan op duidelijkheid over de concrete acties die de coalitie zal ondernemen in deze bestuursperiode.

Natuur en stikstof

Zeker op het gebied van natuur en stikstof reduceren heeft D66 zorgen over de uitvoerbaarheid van het akkoord. “Er zijn geen provinciale initiatieven of concrete maatregelen opgenomen om onze natuur te versterken, waterkwaliteit te verbeteren of stikstof te reduceren. Hoe willen we de doelen dan bereiken?” vraagt Neijenhuis zich af. Het Coalitieakkoord mist ook het nodige toekomstperspectief waar de agrarische sector naar snakt.

Energie

D66 verwelkomt de erkenning voor de noodzaak van de energietransitie, maar mist concrete doelstellingen voor klimaatneutraliteit. Daarnaast roept Neijenhuis op tot duidelijkheid over de inzet van zonne- en windenergie.

Woningen

Voor de woningmarkt stelt D66 dat er onvoldoende maatregelen in het akkoord staan om de geplande bouw van 235.460 nieuwe woningen daadwerkelijk te realiseren. Neijenhuis vraagt daarom naar concrete stappen om het doel van 40% sociale huurwoningen te bereiken.

Intentieverklaring

Tot slot uit D66 kritiek op het ontbreken van een financiële paragraaf in het akkoord. “Doordat er geen doorberekening van de beleidswensen is gemaakt, blijft het meer een intentieverklaring dan een coalitieakkoord. Het geeft geen duidelijk beeld van wat deze coalitie nu echt belangrijk vindt en waar straks het geld naartoe gaat,” aldus Laura Neijenhuis.

Verschil maken? NEE

Gaat deze coalitie het verschil maken in de vraagstukken van vandaag en morgen? Het antwoord van D66 is duidelijk: NEE, men schopt wederom de bal vooruit. Komende periode zal D66 Zuid-Holland vanuit de oppositie daarom zich blijven hard maken voor een groen, duurzaam en inclusief Zuid-Holland.