“Jongeren zijn onmisbaar in de politiek”

D66-Statenlid Laura Neijenhuis heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor de invoering van een Jongerenraad in Zuid-Holland. We vroegen de voorzitters van de Jonge Democraten-afdelingen Leiden-Haaglanden en Rotterdam (Pieter van der Werff en Hiba Jahouh) naar het belang van de jongeren in de politiek.
 

Waarom zou je voor een jongerenraad solliciteren?

Hiba: “Steeds meer vrouwen en individuen met genderidentiteiten buiten het gender binaire model worden actief in de politiek, wat leidt tot een betere representatie van de Nederlandse bevolking in het politieke debat. Helaas zien we dat participatie in de politiek onder jongeren, en met name jonge vrouwen, nog steeds erg laag is. De jongerenparticipatie heeft jammer genoeg in mindere mate mee kunnen liften in de eerder genoemde beweging. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat jonge mensen meer hun verantwoordelijkheid nemen in de politiek? Naar mijn mening begint het bij representatie en interesse kweken. Alles kan politiek zijn, als je het maar vanuit de juiste hoek belicht. Deze bewustwording heeft men vaak pas op het moment dat ze zichzelf in iemand anders kunnen herkennen en politiek niet meer ‘dat gebeurt toch allemaal in Den Haag’ is. Ik zou solliciteren voor de jongerenraad omdat het een geweldige kans is om invloed uit te oefenen ten voordelen van jonge mensen en in de hoop dat er veel mensen met diverse achtergronden na mij het stokje willen overnemen.”

Pieter: “Jongeren zijn onmisbaar in de politiek. En toch zie je bij heel veel politieke besluiten de belangen van jongeren bijna nooit terug. Denk hierbij aan de maatregelen die genomen worden voor een beter klimaat: veel besluiten zorgen voor uitstel van de gevolgen van klimaatverandering, symptoombestrijding en beslissingen die enkel op de korte termijn de vruchten af zullen werpen. Terwijl het uiteindelijk de jongeren van nu zijn die met de gevolgen zullen moeten leven. Maar ook in alledaagse zaken worden jongeren niet altijd even goed gerepresenteerd. De studies die mijn generatie mag genieten wachten al jaren op hervorming, hogere subsidies en het gelijktrekken van kansen. Het is heel duidelijk dat jongeren zich niet genoeg gehoord kunnen laten worden in het debat, ofwel: er zijn duidelijk handvatten nodig om dit te verhelpen. De Jongerenraad kan hiervoor hele goede kansen bieden. Op de eerste plaats geeft het jongeren een hele goede mogelijkheid om in een serieus overleg te treden en problemen te onderschrijven, op te merken en aan te kaarten. Daarbij is er een brede vertegenwoordiging mogelijk binnen een jongerenraad, omdat een dergelijke raad niet wordt gekoppeld aan een politieke partij. Al met al zijn jongerenraden een ontzettend belangrijk middel om de nieuwe generaties een beetje meer grond te geven in het politieke landschap, en daarom zou ik daar zelf ook lid van worden.”

Wat staat bovenaan jouw agenda?

Hiba: “Klimaat. Ik kan een lang betoog houden over hoe jonge mensen lijden onder de huidige situatie van de woningmarkt, banenmarkt en studieleningen. Dat ga ik echter niet doen. Hoe moeilijk de situatie nu ook is (met de pandemie), we moeten ook oog blijven houden voor dringende zaken die onze toekomst in gevaar kan brengen, namelijk klimaatverandering. Er zijn al heel veel mooie initiatieven. Bedrijven en huishoudens zijn aan het verduurzamen. Circulariteit wordt steeds hipper. Er moet echter nog veel gebeuren om onze klimaatdoelen te bereiken en daar hebben we de hulp van de overheid voor nodig. Als je wilt dat iets verandert, kun je het best er zelf mee aan de slag. Laten we dan ook klimaat topic nummer één maken tijdens de aankomende verkiezingen.”

Pieter: “Voor mij is het heel belangrijk dat de politiek progressief vooruit geduwd wordt. Een jongerenraad moet dat voor mij ook voor elkaar kunnen krijgen. Dat betekent dat er in de eerste plaats kennis verzameld moet worden over onderwerpen als klimaat, scholing, stedelijke ontwikkeling, etc. Ook moeten andere organisaties benaderd worden om eventueel ook buiten de raad een lobby te kunnen organiseren. Daarbij is het belangrijk dat er een raad neergezet kan worden die in de eerste plaats toegankelijk is voor jongeren, zodat de drempel tot dit platform zo laag mogelijk kan blijven.”