Geen plek voor discriminatie in Zuid-Holland

Artikel 1 van de Grondwet stelt dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld dient te worden. En ook alhoewel bijna iedereen deze wet kent, is dit nog niet overal het geval.

Stage- en arbeidsdiscriminatie komt nog te vaak voor

Uit onderzoek van het Verwey Jonker instituut is gebleken dat mbo studenten met een migratieachtergrond vaak worden gediscrimineerd bij het vinden van een stageplek. Iemand die Marc heeft, wordt vaak eerder uitgenodigd voor een gesprek dan iemand die Mohammed heet. Dit is onacceptabel, vindt D66. “Ik sta voor een provincie waar het niet uitmaakt wie je bent, waar je vandaan komt en van wie je houdt. Iedereen verdient hier dezelfde kansen.” Zegt Laura Neijenhuis, fractievoorzitter van D66 in Zuid-Holland.  

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Ondanks de vele wetten die we in Nederland hebben die discriminatie tegengaan, is het voor velen nog steeds de harde realiteit. Daarom moeten we een lans breken voor het tegengaan van discriminatie. “Als provincie kunnen we in onze aanbestedingen bedrijven uitsluiten die zich herhaaldelijk en aantoonbaar schuldig hebben gemaakt aan discriminatie.” zegt Laura. Daarom moeten we dit ook als provincie vastleggen. Samen met de fractie Denk dienden we een motie in die het college oproept om niet meer in zee te gaan met bedrijven die maar niet willen leren van hun fouten.