D66 neemt initiatief voor Jongerenraad Zuid-Holland

D66 wil het perspectief van jongeren beter en vroegtijdig betrekken bij de besluitvorming in de Provinciale Staten. Statenlid Laura Neijenhuis diende vandaag een initiatiefvoorstel in om de Zuid-Hollandse Jongerenraad op te richten.

Laura wijst erop dat jongeren ook wonen, leren, werken, reizen en recreëren in Zuid-Holland, maar de provincie vanuit een ander perspectief zien. “Het is van groot belang om dit perspectief te betrekken bij de besluitvorming in de Provinciale Staten. Hun frisse blik en nieuwe ideeën willen we niet mislopen. Met het oprichten van een Jongerenraad brengen we een groep toegewijde jongeren met interesse voor de provincie bij elkaar.”

Het initiatiefvoorstel is – hoe kan het anders – samen met een groep jongeren tot stand gekomen. “Zij hebben input gegeven hoe de Jongerenraad in Zuid-Holland eruit zou kunnen zien”, vertelt Laura. “Enkelen zijn al politiek actief bij de Jonge Democraten, anderen zijn ‘ervaringsdeskundigen’ uit lokale jongerenraden, en weer anderen hebben zelf interesse in provinciale politiek. Die verschillende blikken zorgden voor nieuwe ideeën, enthousiaste voorstellen en uiteindelijk bruikbare resultaten. Ook kandidaat-Statenlid Tobias Grond heeft veel werk verzet om tot een goed initiatiefvoorstel te komen.”

Heb jij zelf vragen, ideeën, of commentaar op het initiatiefvoorstel? Neem dan even contact op met Laura via [email protected].