Een sterker cultuurbeleid in de provincie Zuid-Holland

Kunst en cultuur houdt ons een spiegel voor – het inspireert, ontroert, vermaakt en verbindt mensen. Kunst en cultuur heeft een grote verbindende rol in het leven van mensen. Het samen bezoeken van een film, samen zingen tijdens een koorrepetitie, creatieve talenten ontdekken of door middel van creativiteit een manier vinden om je gevoelens te kunnen uiten, vraagt om een kunst- en cultuursector die klaarstaat om dit te kunnen bieden. Zuid-Holland kent als provincie een rijke geschiedenis en cultuur, met veel verschillende groepen mensen van verschillende achtergronden. Dat is een belangrijke waarde die we als provincie moeten beschermen, en als het aan D66 ligt ook versterken.

Een aantal structurele taken

De provincie heeft een aantal structurele taken op cultuur. Een van die taken is zorgen voor de erfgoedlijnen, molenonderhoud en restauratie van erfgoed. Maar wat D66 Zuid-Holland betreft is er ook zeker een structurele taak voor cultuureducatie- en participatie en provinciale cultuurinstellingen. “De provincie heeft met cultuur een prachtig instrument om zich op de samenleving te richten en te werken aan diversiteit, emancipatie en inclusie.” Dit past volgens het Statenlid heel goed bij het sociaalliberale gedachtengoed van D66. Maar er moet wel wat gebeuren om dit instrument in stand te houden, en te versterken. Stelt Jeroen Heuvelink, kandidaat voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Cultuur kan voor een omslag zorgen

In een tijd waarin we zien dat groepen mensen steeds vaker tegenover elkaar staan dan naast elkaar, kan cultuur voor een omslag zorgen. Daarnaast is er sprake van grote kansenongelijkheid tussen kinderen van ouders met een niet-Nederlandse afkomst en kinderen van ouders met een Nederlandse afkomst. Een sterk provinciaal cultuurbeleid kan hierin écht het verschil maken.

Komende periode echt investeren in cultuur

D66 wil voor de komende periode extra investeren in de culturele sector. Bijvoorbeeld door cultuuronderwijs op basis- en middelbare scholen te verbeteren. Hiermee kunnen we jonge mensen in onze provincie laten kennismaken met de geschiedenis en die ook levend houden. Hierbij willen we extra aandacht voor kinderen uit een sociaaleconomische achtergrond die zonder extra hulp niet in aanraking komen met cultuur. Daarnaast willen wij een nieuwe impulsregeling opzetten waarbij kleine makers aanspraak kunnen doen op financiering voor het maken van kunst en cultuur.