Diversiteit (h)erkennen in kunst en cultuur

D66 hecht veel waarde aan diversiteit en inclusie. Het is een waarde die soms voor de provincie wat lastig is om te zetten in daden. De provincie gaat immers veel over de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. Maar we hebben een middel in handen waarmee we onze waarde kunnen verwezenlijken: kunst- en cultuurbeleid.

Zuid-Holland = diversiteit

Zuid-Holland is een internationaal georiënteerde en diverse provincie. Dat is een prachtig goed wat wij willen koesteren. Er wonen een breed scala aan mensen met verschillende achtergronden en identiteiten in onze regio, en dat unieke karakter willen we versterken en vieren.

Jezelf herkennen in cultuur

In het huidige culturele aanbod kan wat D66 betreft nog meer de diversiteit gevierd worden. Zo willen wij makers ondersteunen die vanuit een eigen achtergrond, of vanuit een artistieke keuze, bezig zijn met kunst uit Marokkaanse, Turkse, Molukse, Caribische of andere achtergrond kunst en cultuur maakt. Hiermee verbreden we onze horizon. Hiermee gaan we als samenleving, samen vooruit.