Aantal geborgde zetels in de Zuid-Hollandse Waterschappen omlaag

Zeven jaar geleden diende toenmalig D66-Statenlid Paul Breitbarth een initiatiefvoorstel in om het aantal geborgde zetels bij de waterschappen terug te brengen. Ondanks zijn verwoede verbale pogingen haalde dit voorstel het toen niet.

Paul schreef er destijds iets over in de nieuwsbrief. “Doel van het voorstel was het vergroten van de inspraak van burgers in waterschapsbesturen door het aantal zetels dat zij kunnen kiezen te verhogen. Het aantal geborgde zetels, die automatisch gaan naar vertegenwoordigers van de agrarische sector, het bedrijfsleven en de natuurorganisaties, zou daardoor worden verlaagd van negen tot zeven zetels”. En: “een mooie kans om de waterschappen democratischer te maken is verloren gegaan”.

Het zal Paul goed doen dat er deze week opnieuw een initiatiefvoorstel van gelijke strekking werd behandeld. Een aantal partijen, waaronder D66, sloeg de handen ineen om een nieuwe poging te wagen het reglement daarover aan te passen. Ondanks de tegenstand van onder andere het CDA die het voorstel zelfs van de agenda wilde schrappen, staat D66 wél voor democratische vernieuwing en meer inspraak voor burgers. Wij zijn daarom ook blij dat het voorstel vandaag met een meerderheid is aangenomen.

“D66 is voorstander van democratisering bij de verkiezingen voor de waterschappen. Daarom moeten ook de inwoners van Zuid-Holland meer inspraak krijgen door het aantal zetels dat zij zelf kunnen kiezen te verhogen.”

Ria Oosterop

Tegelijkertijd ligt er ook in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel van (o.a.) D66 tot verdere aanpassing van de Waterschapswet. Het doel is om de geborgde zetels helemaal af te schaffen. Dat is een bevoegdheid van de Tweede Kamer. Provinciale Staten kunnen slechts het reglement aanpassen, waarin wordt gesteld hoeveel geborgde zetels er zijn. Het terugbrengen van negen naar zeven is daarbij het uiterste.

De verwachting is echter dat deze wetswijziging te laat zal zijn voor de waterschapsverkiezingen van 2023. Daarom vroegen de initiatiefnemers GS om dit voorstel met voortvarendheid op te pakken, zodat deze eerste stap in de goede richting bij de volgende verkiezingen is gerealiseerd. Hiermee verbeteren we het democratisch gehalte van onze waterschappen.