Samen uit het slop en aan de slag

Uit de impasse en aanzet tot perspectief, zo luidde het rapport van Remkes over de stikstofcrisis. D66 Zuid-Holland leest en herkent de punten uit het rapport over de vertrouwensbreuk tussen boeren aan de ene kant en de politiek aan de andere kant. Maar we moeten de stikstofdoelen halen, dat is een feit dat Remkes wederom onderstreept.

Op zeer korte termijn minder stikstofuitstoot

Het rapport concludeert dat we snel maatregelen moeten nemen om de stikstofuitstoot te verminderen. Als we dit niet doen, dan is niet alleen de natuur de dupe, maar gaat onze samenleving ook op slot. Vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen, wegen en bedrijven kunnen dan niet meer uitgegeven worden, met alle economische en sociale gevolgen van dien. Daarom moeten in het komende jaar de grote uitstoters worden aangepakt. Zo’n 500 tot 600 boeren en bedrijven in het land moeten drastisch veranderen. Bijvoorbeeld door uitstoot te verminderen, het bedrijf te verplaatsen of uit te kopen. Door de ruimte die dit geeft, kunnen PAS-melders een vergunning krijgen die anders de dupe dreigen te worden van het oude systeem. Ook kunnen bouwprojecten weer van start gaan. En het allerbelangrijkste: onze natuur krijgt letterlijk weer lucht. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Niet alleen korte termijn, ook vooruitkijken en perspectief bieden

D66 Zuid-Holland zet zich al lange tijd in voor een integrale aanpak (niet alleen bij stikstof maar op alle beleidsterreinen) die verder rijkt dat een nieuwe bestuursperiode van slechts vier jaar. Wij herkennen ons daarom ook in de aanbeveling die het rapport doet om ook nu lange termijn oplossingen te bedenken en in te zetten. De gebiedsaanpakken moeten daar in Zuid-Holland invulling aan geven. Dat gaat de komende tijd nog veel van ons vragen: van onze provincie en alle belanghebbenden. Maar hiermee kunnen we samen tot oplossingen komen voor de lange termijn en tegelijkertijd initiatieven die nu al bijdragen aan reductie omarmen. D66 blijft deze processen kritisch volgen.

Perspectief voor boeren, bedrijven en de samenleving als geheel is nodig. Dit werd duidelijk toen onze fractievoorzitter Laura vorige maand op bezoek ging in Gorinchem, waar zij met melkveehouders sprak. Hieruit werd duidelijk hoe groot het wantrouwen is en voor welke opgaven we staan. Die stikstofreductie is hard nodig, maar wij gaan ons ervoor inzetten om de samenleving perspectief te bieden.

Inzet in Zuid-Holland

In het rapport is aangegeven dat er steun is voor de provinciale gebiedsprocessen, dat is mooi want dat is een steun in de rug in de processen waar wij mee starten. De provincie Zuid-Holland is al begonnen om hier duidelijk over te communiceren richting onze inwoners en ondernemers. Dit gebeurd door nieuwsbrieven en maandelijkse stikstof updates. Verder worden er al volop gesprekken gevoerd met ondernemers binnen de agrarische sector en bij andere bedrijven. Want de stikstofuitstoot komt niet alleen bij agrarische bedrijven vandaan, maar ook uit andere sectoren.