Klimaat & natuur

We willen zorgen dat deze goede economische uitgangspositie behouden blijft, maar wel met een duurzame blik.

We moeten tempo maken met de gebiedsprocessen. Alleen dan gaan we vooruit.

In de provinciale plannen over landbouw en veenweide, die voor de zomer afgerond worden, moet ruimte zitten voor de boer van de toekomst.

Het is tijd dat we gaan doen wat nodig is. Veel minder stikstof uitstoten om de natuur te herstellen. Dan kunnen we weer genieten van de natuur en genoeg woningen bouwen.

D66 wil alles op alles zetten om klimaatverandering tegen te gaan en in te zetten op klimaatadaptatie.

Lansingerland wil de komende jaren verder ontwikkelen, en daar is de provincie Zuid-Holland hard voor nodig. D66 Lansingerland presenteert daarom 6 punten aan Jeroen Heuvelink van D66 Zuid-Holland als inzet voor de komende 4 jaar.

We willen zorgen dat deze goede economische uitgangspositie behouden blijft, maar wel met een duurzame blik.

We moeten tempo maken met de gebiedsprocessen. Alleen dan gaan we vooruit.

In de provinciale plannen over landbouw en veenweide, die voor de zomer afgerond worden, moet ruimte zitten voor de boer van de toekomst.

Het is tijd dat we gaan doen wat nodig is. Veel minder stikstof uitstoten om de natuur te herstellen. Dan kunnen we weer genieten van de natuur en genoeg woningen bouwen.

D66 wil alles op alles zetten om klimaatverandering tegen te gaan en in te zetten op klimaatadaptatie.

Lansingerland wil de komende jaren verder ontwikkelen, en daar is de provincie Zuid-Holland hard voor nodig. D66 Lansingerland presenteert daarom 6 punten aan Jeroen Heuvelink van D66 Zuid-Holland als inzet voor de komende 4 jaar.

Klimaatverandering kan nog maar minimaal beperkt worden. Naast het tegengaan van klimaatverandering zullen we de komende jaren flink moeten inzetten op klimaatadaptatie en dus mee veranderen met het klimaat.

Afgelopen week herdacht Nederland de Watersnoodramp. 70 jaar geleden vond de grootste natuurramp in Nederland van de 20e eeuw plaats.

Klimaatverandering kan nog maar minimaal beperkt worden. Naast het tegengaan van klimaatverandering zullen we de komende jaren flink moeten inzetten op klimaatadaptatie en dus mee veranderen met het klimaat.

Afgelopen week herdacht Nederland de Watersnoodramp. 70 jaar geleden vond de grootste natuurramp in Nederland van de 20e eeuw plaats.

De landbouw in onze provincie staat onder druk. Boeren hebben te maken met klimaatverandering, bodemdaling, stikstofuitstoot, biodiversiteit en vinden het lastig om een eerlijke boterham te verdienen.

De hoeveelheid natuur in onze provincie is schaars. Wij willen dat we deze natuur beschermen zodat iedereen in Zuid-Holland kan genieten van een fijne boswandeling.

Drinkwaterbedrijven en Stichting Duinbehoud maken zich zorgen over de kwaliteit en de kwantiteit van het drinkwater in de toekomst. Hierover stelt D66, samen met Denk en de PvdD schriftelijke vragen.

De landbouw in onze provincie staat onder druk. Boeren hebben te maken met klimaatverandering, bodemdaling, stikstofuitstoot, biodiversiteit en vinden het lastig om een eerlijke boterham te verdienen.

De hoeveelheid natuur in onze provincie is schaars. Wij willen dat we deze natuur beschermen zodat iedereen in Zuid-Holland kan genieten van een fijne boswandeling.

Drinkwaterbedrijven en Stichting Duinbehoud maken zich zorgen over de kwaliteit en de kwantiteit van het drinkwater in de toekomst. Hierover stelt D66, samen met Denk en de PvdD schriftelijke vragen.

Niet iedereen beseft dat het recreatiegebied Meijendel niet alleen die recreatiefunctie heeft, maar ook heel belangrijk is voor de drinkwatervoorziening voor de inwoners van Zuid-Holland.

Door de stijgende energieprijzen, klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen komt vaak de vraag op of we meer kerncentrales moeten bouwen in Nederland.

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

Niet iedereen beseft dat het recreatiegebied Meijendel niet alleen die recreatiefunctie heeft, maar ook heel belangrijk is voor de drinkwatervoorziening voor de inwoners van Zuid-Holland.

Door de stijgende energieprijzen, klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen komt vaak de vraag op of we meer kerncentrales moeten bouwen in Nederland.

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

Toont 24 van 51