Klimaat, natuur en milieu

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

15.06.2022

De Statenfractie is samen met andere fracties van de provincie Zuid-Holland op bezoek geweest in Rijswijk-Buiten en The Green Village in Delft. Hier bouwen projectontwikkelaars, ondernemers en onderzoekers aan de wijk van de toekomst.

14.06.2022

In Brandwijk hebben Staatsbosbeheer, natuurorganisaties, boeren en vrijwilligers de handen ineen geslagen om de weidevogel te beschermen.

09.05.2022

In samenwerking met de actiegroep Hart voor Meijendel stellen de fracties van D66, PvdD en GroenLinks schriftelijke vragen over Meijendel.

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

15.06.2022

De Statenfractie is samen met andere fracties van de provincie Zuid-Holland op bezoek geweest in Rijswijk-Buiten en The Green Village in Delft. Hier bouwen projectontwikkelaars, ondernemers en onderzoekers aan de wijk van de toekomst.

14.06.2022

In Brandwijk hebben Staatsbosbeheer, natuurorganisaties, boeren en vrijwilligers de handen ineen geslagen om de weidevogel te beschermen.

09.05.2022

In samenwerking met de actiegroep Hart voor Meijendel stellen de fracties van D66, PvdD en GroenLinks schriftelijke vragen over Meijendel.

07.04.2022

In Provinciale Staten op 6 april hebben twee belangrijke punten de agenda gepasseerd; het beschermen van de kleine marterachtigen en de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Chinese provincies Hebei en Pudong.

06.04.2022

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft afgelopen Statenvergadering (6 april 2022) een initiatiefvoorstel ingediend over het beter beschermen van de kleine marterachtigen.

07.03.2022

Eerst Dudley, daarna Corrie en vervolgens Eunice. Drie zware stormen die in de afgelopen periode over onze provincie zijn geraasd.

28.02.2022

Op 16 februari zijn Ria Oosterop en Laura Neijenhuis op werkbezoek geweest in Rotterdam op uitnodiging van Water Natuurlijk Schieland en Krimpenerwaard.

07.02.2022

Een zeer volle agenda tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 2 februari. Er waren maar liefst vijf bespreekstukken, allen met veel impact voor de toekomst van Zuid-Holland.

07.02.2022

D66 wil Natura 2000 gebieden goed beschermen door auto's in het gebied te verbieden.

07.04.2022

In Provinciale Staten op 6 april hebben twee belangrijke punten de agenda gepasseerd; het beschermen van de kleine marterachtigen en de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Chinese provincies Hebei en Pudong.

06.04.2022

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft afgelopen Statenvergadering (6 april 2022) een initiatiefvoorstel ingediend over het beter beschermen van de kleine marterachtigen.

07.03.2022

Eerst Dudley, daarna Corrie en vervolgens Eunice. Drie zware stormen die in de afgelopen periode over onze provincie zijn geraasd.

28.02.2022

Op 16 februari zijn Ria Oosterop en Laura Neijenhuis op werkbezoek geweest in Rotterdam op uitnodiging van Water Natuurlijk Schieland en Krimpenerwaard.

07.02.2022

Een zeer volle agenda tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 2 februari. Er waren maar liefst vijf bespreekstukken, allen met veel impact voor de toekomst van Zuid-Holland.

07.02.2022

D66 wil Natura 2000 gebieden goed beschermen door auto's in het gebied te verbieden.

07.02.2022

In de provincie Zuid-Holland hebben we te maken met grote opgaven als het gaat om woningbouw, stikstof, bodemdaling, energie, ons vestigingsklimaat, enzovoorts.

07.02.2022

Het hergebruiken van restwarmte en het aanleggen van een transportnet is een van de belangrijkste projecten voor de energietransitie in Zuid-Holland.

02.07.2021

D66 roept het demissionaire kabinet op om nog dit jaar minstens één extra kolencentrale te sluiten. Daarbij moet er gezorgd worden dat de werknemers nieuw werk krijgen of vervroegd met pensioen kunnen.

07.02.2022

In de provincie Zuid-Holland hebben we te maken met grote opgaven als het gaat om woningbouw, stikstof, bodemdaling, energie, ons vestigingsklimaat, enzovoorts.

07.02.2022

Het hergebruiken van restwarmte en het aanleggen van een transportnet is een van de belangrijkste projecten voor de energietransitie in Zuid-Holland.

02.07.2021

D66 roept het demissionaire kabinet op om nog dit jaar minstens één extra kolencentrale te sluiten. Daarbij moet er gezorgd worden dat de werknemers nieuw werk krijgen of vervroegd met pensioen kunnen.