Klimaat, natuur en milieu

09.11.2022

De landbouw in onze provincie staat onder druk. Boeren hebben te maken met klimaatverandering, bodemdaling, stikstofuitstoot, biodiversiteit en vinden het lastig om een eerlijke boterham te verdienen.

09.11.2022

De hoeveelheid natuur in onze provincie is schaars. Wij willen dat we deze natuur beschermen zodat iedereen in Zuid-Holland kan genieten van een fijne boswandeling.

12.10.2022

Drinkwaterbedrijven en Stichting Duinbehoud maken zich zorgen over de kwaliteit en de kwantiteit van het drinkwater in de toekomst. Hierover stelt D66, samen met Denk en de PvdD schriftelijke vragen.

09.11.2022

De landbouw in onze provincie staat onder druk. Boeren hebben te maken met klimaatverandering, bodemdaling, stikstofuitstoot, biodiversiteit en vinden het lastig om een eerlijke boterham te verdienen.

09.11.2022

De hoeveelheid natuur in onze provincie is schaars. Wij willen dat we deze natuur beschermen zodat iedereen in Zuid-Holland kan genieten van een fijne boswandeling.

12.10.2022

Drinkwaterbedrijven en Stichting Duinbehoud maken zich zorgen over de kwaliteit en de kwantiteit van het drinkwater in de toekomst. Hierover stelt D66, samen met Denk en de PvdD schriftelijke vragen.

26.09.2022

Niet iedereen beseft dat het recreatiegebied Meijendel niet alleen die recreatiefunctie heeft, maar ook heel belangrijk is voor de drinkwatervoorziening voor de inwoners van Zuid-Holland.

05.09.2022

Door de stijgende energieprijzen, klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen komt vaak de vraag op of we meer kerncentrales moeten bouwen in Nederland.

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

15.06.2022

De Statenfractie is samen met andere fracties van de provincie Zuid-Holland op bezoek geweest in Rijswijk-Buiten en The Green Village in Delft. Hier bouwen projectontwikkelaars, ondernemers en onderzoekers aan de wijk van de toekomst.

14.06.2022

In Brandwijk hebben Staatsbosbeheer, natuurorganisaties, boeren en vrijwilligers de handen ineen geslagen om de weidevogel te beschermen.

26.09.2022

Niet iedereen beseft dat het recreatiegebied Meijendel niet alleen die recreatiefunctie heeft, maar ook heel belangrijk is voor de drinkwatervoorziening voor de inwoners van Zuid-Holland.

05.09.2022

Door de stijgende energieprijzen, klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen komt vaak de vraag op of we meer kerncentrales moeten bouwen in Nederland.

15.06.2022

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten.

15.06.2022

De Statenfractie is samen met andere fracties van de provincie Zuid-Holland op bezoek geweest in Rijswijk-Buiten en The Green Village in Delft. Hier bouwen projectontwikkelaars, ondernemers en onderzoekers aan de wijk van de toekomst.

14.06.2022

In Brandwijk hebben Staatsbosbeheer, natuurorganisaties, boeren en vrijwilligers de handen ineen geslagen om de weidevogel te beschermen.

09.05.2022

In samenwerking met de actiegroep Hart voor Meijendel stellen de fracties van D66, PvdD en GroenLinks schriftelijke vragen over Meijendel.

07.04.2022

In Provinciale Staten op 6 april hebben twee belangrijke punten de agenda gepasseerd; het beschermen van de kleine marterachtigen en de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Chinese provincies Hebei en Pudong.

06.04.2022

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft afgelopen Statenvergadering (6 april 2022) een initiatiefvoorstel ingediend over het beter beschermen van de kleine marterachtigen.

07.03.2022

Eerst Dudley, daarna Corrie en vervolgens Eunice. Drie zware stormen die in de afgelopen periode over onze provincie zijn geraasd.

28.02.2022

Op 16 februari zijn Ria Oosterop en Laura Neijenhuis op werkbezoek geweest in Rotterdam op uitnodiging van Water Natuurlijk Schieland en Krimpenerwaard.

09.05.2022

In samenwerking met de actiegroep Hart voor Meijendel stellen de fracties van D66, PvdD en GroenLinks schriftelijke vragen over Meijendel.

07.04.2022

In Provinciale Staten op 6 april hebben twee belangrijke punten de agenda gepasseerd; het beschermen van de kleine marterachtigen en de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Chinese provincies Hebei en Pudong.

06.04.2022

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft afgelopen Statenvergadering (6 april 2022) een initiatiefvoorstel ingediend over het beter beschermen van de kleine marterachtigen.

07.03.2022

Eerst Dudley, daarna Corrie en vervolgens Eunice. Drie zware stormen die in de afgelopen periode over onze provincie zijn geraasd.

28.02.2022

Op 16 februari zijn Ria Oosterop en Laura Neijenhuis op werkbezoek geweest in Rotterdam op uitnodiging van Water Natuurlijk Schieland en Krimpenerwaard.

07.02.2022

Een zeer volle agenda tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 2 februari. Er waren maar liefst vijf bespreekstukken, allen met veel impact voor de toekomst van Zuid-Holland.

07.02.2022

D66 wil Natura 2000 gebieden goed beschermen door auto's in het gebied te verbieden.

07.02.2022

In de provincie Zuid-Holland hebben we te maken met grote opgaven als het gaat om woningbouw, stikstof, bodemdaling, energie, ons vestigingsklimaat, enzovoorts.

07.02.2022

Het hergebruiken van restwarmte en het aanleggen van een transportnet is een van de belangrijkste projecten voor de energietransitie in Zuid-Holland.

22.09.2021

Luchtkwaliteit is een belangrijk vraagstuk in onze provincie. Als dichtbevolkt gebied waar Zuid-Hollanders wonen, werken en recreëren blijft gezonde lucht geen gegeven.

07.02.2022

Een zeer volle agenda tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 2 februari. Er waren maar liefst vijf bespreekstukken, allen met veel impact voor de toekomst van Zuid-Holland.

07.02.2022

D66 wil Natura 2000 gebieden goed beschermen door auto's in het gebied te verbieden.

07.02.2022

In de provincie Zuid-Holland hebben we te maken met grote opgaven als het gaat om woningbouw, stikstof, bodemdaling, energie, ons vestigingsklimaat, enzovoorts.

07.02.2022

Het hergebruiken van restwarmte en het aanleggen van een transportnet is een van de belangrijkste projecten voor de energietransitie in Zuid-Holland.

22.09.2021

Luchtkwaliteit is een belangrijk vraagstuk in onze provincie. Als dichtbevolkt gebied waar Zuid-Hollanders wonen, werken en recreëren blijft gezonde lucht geen gegeven.