Onze inzet voor de omwonenden bij Chemours

Deze week debatteerde de Provinciale Staten over Chemours. Evita voerde namens D66 het debat, hier lees je haar inbreng.

Voorzitter,
 
PFAS uitstoot moet vandaag stoppen. We hebben het hierbij vandaag over het drama dat zich afspeelt rondom het chemiebedrijf Chemours; decennialang de gezondheid van mens en natuur willens en weten in gevaar brengen; informatie achterhouden; proberen de verantwoordelijkheid af te kopen, en consequent schadelijke PFAS in het grond- en oppervlaktewaters lozen. Dat is ronduit verbijsterend en schandalig.

Terwijl wij als Provincie toekeken heeft Chemours dit jarenlang ongestraft en vergund gedaan, en de gevolgen op de omwonenden en natuur verzwegen. Dit heeft de gezondheid en veiligheid van de omwonenden en werknemers elke dag weer in gevaar gebracht, en de natuur zwaar (al dan niet blijvend) beschadigd. Wanneer de acties van bedrijven mens en natuur in gevaar brengen, moet de overheid ingrijpen en naast de inwoner gaan staan.

Met de hoorzitting zijn wij naast de inwoner gaan staan; De verhalen wij allen hebben gehoord gaan mij aan het hart. Omwonenden hadden het over kankergevallen in de familie, lichamen die kapot zijn gemaakt door het gif van Chemours, en vrouwen die er spijt van hebben dat zij hun kinderen borstvoeding hebben gegeven. Deze verhalen zijn zwaar om te horen, maar ze zijn ook ontzettend urgent. Voor veel mensen komt actie nu te laat; de vervuiling van Chemours is veel te lang doorgegaan. Het is dan ook volkomen terecht dat de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit ons adviseert: ‘‘zorg dat de uitstoot van PFAS van Chemours zo spoedig mogelijk naar nul wordt teruggebracht’’.

Tijdens de hoorzitting en vorige week spraken we ons uit voor actie, en zeiden we tegen de omwonenden: we zien jullie, we horen jullie en we zijn er voor jullie. Laten we hier samen vandaag het tij keren.

Voor D66 is er vandaag een duidelijke bottom line: de PFAS uitstoot moet stoppen en de vervuiling moet worden opgeruimd op kosten van het bedrijf.

Om dat te bereiken roep ik het college op om: 
 
–      Ten eerste: constant bij de Tweede Kamer en de Staatssecretaris op te roepen om de milieuwetgeving rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen en pZZS op kort termijn aan te passen, en om de uitstoot van PFAS te verbieden. Van gedeputeerden Zevenbergen en Stolk hoorde we vorige week al mooie woorden, nu willen we ook daden zien.
–      Ten tweede: Breng de bronnen van PFAS lozingen in Zuid-Holland in kaart. Zolang we hier niet het overzicht van hebben, kunnen we onze inwoners niet beschermen en op deze manier ook geen volgende ramp voor zijn.
–      Ten derde: In het verlengde daarvan – voeg een indicator op Zeer Zorgwekkende Stoffen toe aan de Provinciale Monitor Leefomgeving om de aanwezigheid van deze gevaarlijke stoffen in onze leefomgeving te monitoren.
–      Ten vierde: Zorg ervoor dat het landelijk RIVM onderzoek de casus rond Chemours met prioriteit behandeld, en waar nodig een additioneel gezondheidsonderzoek laat plaatsvinden onder omwonenden.

Voorzitter,
 
Iedereen hier vandaag heeft de verantwoordelijkheid om in actie te komen. Wanneer inwoners klem komen te zitten tussen de winst van bedrijven en instanties die naar elkaar wijzen, moeten de Provincie de omwonenden beschermen.
 
PFAS uitstoot stoppen en de vervuiling opruimen. Daar blijft D66 zich vandaag en morgen voor inzetten.
 
Dank u wel.