Verbinding leggen in de ruimtelijke puzzel

De Ruimtelijke Puzzel is een traject dat is gestart door het Rijk. Het Rijk vraagt de provincie om nationaal gestelde opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen, deze in te passen en te combineren met bestaande provinciale en lokale opgaven. Een pittig onderwerp voor de eerste Statenvergadering van de nieuwe fractie.

Maidenspeech

Woordvoerder Lisanne van Damme was als eerste Statenlid aan het woord. In haar maidenspeech wist ze het onderwerp op een beeldende wijze neer te zetten: “Ik sta hier als jongste statenlid, als student en mijn generatie heeft te maken met allerlei zorgen en crises zoals de klimaatcrisis, huizencrisis en stikstofcrisis. Het is nu juist de kunst om deze ingrediënten tot zo’n recept te bereiden dat we de toekomst wat bieden, waarin we jongeren betrekken door een jongerenraad, toegankelijk openbaar vervoer bieden en genoeg woningen. En dat moeten we ook doen met de ruimtelijke puzzel.”

Belang van inwoners

D66 wil de verbinding leggen met bewoners, ondernemers en bedrijven! Dit is juist bij de ruimtelijke puzzel ook een belangrijke opgave die we niet moeten vergeten. Door de complexiteit moeten we niet uit het oog verliezen wat het belangrijkste is en dat zijn onze inwoners! Daarom vindt D66 het ook van belang om de richtinggevende kaders in samenwerking met de inwoners van Zuid-Holland tot stand te brengen en dat voor het zomerreces zodat onze inwoners echt wat te zeggen hebben.

Diverse gebieden

Keuzes in verschillende deelgebieden van onze provincie vergen andere afwegingen. Zo hebben we andere prioriteiten in de Rotterdamse Haven dan in het Groene Hart, zijn de mogelijkheden aan de kust anders dan nabij een ov-knooppunt en zijn de uitdagingen in de Hoeksche Waard anders dan die in de Duin- en Bollenstreek. Wanneer er keuzes worden gemaakt dan heeft dit effect in een gebied.

Bewoners als experts

Nu worden enkel gemeenten en waterschappen betrokken bij deze ruimtelijk puzzel. Door het indienen van een amendement is nu verzekerd dat ook bewoners bij het maken van deze keuzes worden betrokken. “Zij zijn de experts over hun eigen leefomgeving”, aldus Lisanne. Het amendement is unaniem aangenomen.