Provincie: leer van de Meijengraslanden en maak tempo

In de Meijegraslanden bij Nieuwkoop zijn een aantal boeren actief dicht tegen, of helemaal in, stikstofgevoelige Natura2000 liggen. Die boeren hebben half februari te horen gekregen van de Provincie Zuid-Holland dat ze in 2030 moeten stoppen met boeren. Dit proces verdiende niet de schoonheidsprijs en daar moeten we wat mee, vindt D66.

Veel onzekerheid bij boeren

De Provincie heeft een bijeenkomst georganiseerd waarbij de uitnodigingen naar de boeren pas enkele dagen van te voren gestuurd zijn. Niet alle mailadressen bleken bekend te zijn dus werd erop vertrouwd dat iedereen elkaar wel op de hoogte zou stellen. Tijdens de bijeenkomst kwamen er veel vragen over de volgende stappen en wat boeren in het gebied kunnen verwachten. Hierop bleek de provincie weinig antwoorden te hebben. Het gevolg: veel onzekerheid bij boeren. Dat moet en kan anders.

Aan de keukentafel zitten

D66 vindt het belangrijk dat we de stikstofdoelen halen om de natuur te beschermen en de woningbouw van het slot te halen. Die doelen halen we alleen als we het samen doen. Samen met onze inwoners en ook samen met boeren. Het verplaatsen, verminderen of verkopen van je bedrijf is heel ingrijpend, dat snapt D66 maar al te goed. Daarom is het ook zo belangrijk om bij iedere boer aan de keukentafel te gaan zitten en perspectief te bieden.

Daarom hebben wij tijdens de Statenvergadering van vandaag een motie vreemd ingediend- e aangenomen gekregen- die het college oproept om de lessen uit Nieuwkoop toe te passen bij andere gesprekken en tempo te maken met de gebiedsprocessen. Alleen zo zorgen we voor perspectief en kunnen we vooruit.