D66 stelt vragen over de waterkwaliteit in Zuid-Holland

Het water in Nederland en in Zuid-Holland voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Nederland stevent hierdoor af op een nieuwe milieucrisis die het land op slot gooit, dit keer door watervervuiling. Om dit te voorkomen stelt D66, samen met Partij voor de Dieren, PvdA, ChristenUnie schriftelijke vragen.

Milieucrisis voorkomen

Het onlangs verschenen beleidsadvies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur concludeert dat slechts een beperkt percentage van de Nederlandse wateren verkeert in een goede toestand. Op het huidige tempo zullen de Europese doelen onder de Kaderrichtlijn Water niet meer kunnen worden gehaald met het gevolg dat tal van activiteiten in Nederland – zowel in de landbouw als in de rest van de economie – noodgedwongen stil komen te liggen. Dit komt nog naast de desastreuze gevolgen voor de natuur.

“De provincie moet nu stevige maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en een volgende milieucrisis voor te zijn”

Evita Rozenberg Statenlid D66 Zuid-Holland

D66 stelt vragen

We hebben schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over deze grote opgave. Zo willen we weten welke stevige maatregelen de provincie zal nemen om de kwaliteit van ons water te verbeteren om onze leefomgeving te redden.