Economische kansen in de haven benutten

Zuid-Holland beschikt over een uitstekende economie. Van onze unieke haven in de Rijnmond, naar de Greenport in Haaglanden tot ons kloppende Groene Hart, Zuid-Holland is dé economische motor van Nederland. In 2020 werd 21,2% van het Nederlandse BBP verdiend in onze provincie. We willen zorgen dat deze goede economische uitgangspositie behouden blijft, maar wel met een duurzame blik.

Warmterotonde is al volop in ontwikkeling

De ontwikkelingen in de haven zijn al volop bezig. Zo is de haven binnenkort een belangrijke producent van warmte voor onze ondernemers en huishoudens. Met de komst van de zogenaamde Warmterotonde kunnen binnenkort veel Zuid-Hollanders gebruik maken van circulaire warmte. Een goede manier om de warmte die nu nog verloren gaat in de haven te gebruiken. 

We kunnen meer doen: elektrisch vervoer

Maar, er kan meer gebeuren op de haven waar de provincie een belangrijke rol in heeft. D66 staat voor goed en schoon openbaar vervoer. Als grote werkgever gaan er per dag veel mensen op en neer naar de haven. D66 wil inzetten op snelle en elektrische bussen die, waar mogelijk, eerder en langer kunnen doorrijden zodat het voor iedereen aantrekkelijk is om het OV te pakken naar het werk. Dit zijn plannen die we snel in actie kunnen zetten. D66 kijkt ook verder dan morgen.

Over 50 jaar: dé waterstof hub van Europa

Over 50 jaar wil D66 van de Rotterdamse haven dé waterstof hub van Europa maken. Waterstof is een belangrijke en schone bron van energie met heel veel potentie. D66 ziet hierin een grote kans weggelegd voor de Rotterdamse haven. De provincie moet een regisserende rol pakken om van de haven een waterstof hub te maken in plaats van een fossiele koploper. Zo dragen we bij aan de verduurzaming van Nederland, én gaan we eraan verdienen.