Verantwoording voor jarenlange vervuiling

Samen met ChristenUnie, SP, PvdA, BBB, GroenLinks, partij voor de dieren, Volt, VVD en SGP roepen wij Chemours op om zich via een hoorzitting verantwoorden voor decennialange vervuiling.

Uitzending Zembla

Chemiereus Chemours wist al decennialang van de gezondheidsrisico’s van PFAS en verdoezelde ernstige vervuilingen van grondwater en lucht. Dat bleek uit de uitzending van Zembla van 15 juni.

‘‘Ik ben voor D66 in de politiek gegaan om mij in te zetten voor een veilige en gezonde leefomgeving”

Schandalig en misdadig

Net als meerdere partijen in Provinciale Staten zijn wij verbijsterd over deze nieuwe informatie. Met Chemours denk je steeds dat het niet erger kan, maar dan komt er toch nog weer een schep bovenop. Willens en wetens de gezondheid van velen in de waagschaal stellen is schandalig en misdadig. We roepen ze op om in het openbaar verantwoording af te leggen in een hoorzitting van Provinciale Staten.

Hoorzitting

Samen met ChristenUnie, SP, PvdA, BBB, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, VVD en SGP in Zuid-Holland roepen wij het bedrijf op voor een openbare hoorzitting in Provinciale Staten, waar ook bewoners, werknemers en lokale bestuurders hun verhaal kunnen doen.

Mens, dier en milieu

Hierbij willen wij opkomen op voor omwonenden, werknemers, dier en milieu in de omgeving van Chemours. De hoorzitting zal, naar alle waarschijnlijkheid, kort na de zomer plaatsvinden. De uitkomsten van de hoorzitting zijn voor Provinciale Staten een belangrijke bron van informatie in het debat over Chemours.

“Wanneer dit niet het geval is moeten wij, de politiek, ingrijpen om de inwoners van Zuid-Holland te beschermen.
Dit is zo’n moment’’