Uitkomst van de verkenner: Eerste zet aan andere partijen

We staan aan het begin van een nieuwe statenperiode. En het wordt een bijzondere periode. We staan voor grote uitdagingen. We willen de energietransitie versnellen, klimaatverandering een halt toeroepen, stikstof reduceren om onze natuur te redden en de problemen op de woningmarkt oplossen. Stuk voor stuk opgaven waar we als Staten samen mee aan de slag moeten.

Een evenwichtig beeld

Daarom waren deze verkiezingen ook zo spannend. De uitkomsten van de verkiezingen geven een duidelijk, en misschien ook wel evenwichtig beeld. We zien winnaars aan de conservatieve kant van onze staten, maar ook aan de progressieve kant. Ik feliciteer de BBB graag met hun winst in deze Staten. En ook feliciteer ik onze progressieve partners Groenlinks, Partij voor de Dieren en Volt met hun extra of nieuwe zetel. Ondanks de verschuivingen aan de rechterflank zien we dat de progressieve kant gegroeid is. Daar kan ik als D66’er alleen maar trots op zijn.

Een duidelijke opdracht

De kiezer heeft ons allen een duidelijke opdracht gegeven. Beide zijden van deze statenzaal zullen met elkaar de komende tijd ingewikkelde gesprekken voeren om tot oplossingen voor al die uitdagingen te komen. En in die uitdagingen zitten juist ook wat D66 betreft kansen. Kansen om het gesprek te voeren op de inhoud en dichter bij elkaar te komen. Om de energietransitie te versnellen, klimaatverandering een halt toe te roepen, onze natuur te redden en de woningmarkt van het slot te halen.

Een stevig bestuur voor Zuid-Holland

Onze inwoners verdienen het dat er in Zuid-Holland een stevig bestuur komt die de kansen die voor ons liggen met beide handen aanpakt. Vooruitgang heeft u mij al vaker horen zeggen.

Klaar voor een nieuwe periode

Wij staan in ieder geval klaar met een frisse fractie vanuit D66. Lisanne, Vinesh, Evita en ik kijken uit om samen met jullie de komende jaren samen met zo veel mogelijk partijen te werken voor een groener, duurzamer en inclusiever Zuid-Holland.

Eerste uitkomst van de verkenner

Fred Teeven heeft als verkenner het verslag uitgebracht van de eerste verkenning en met welke partijen BBB de komende tijd gaat proberen om tot een nieuw provinciebestuur te komen. D66 is niet een van de partijen die op dit moment aan tafel gaat zitten. De verkenner heeft geadviseerd om met BBB, VVD, PvdA, GroenLinks en het CDA de onderhandelingen te gaan starten.