Eerste reactie op coalitie akkoord

Afgelopen maandag werd het akkoord “Krachtig Zuid-Holland” door de nieuwe coalitie in Zuid-Holland gepresenteerd.
In dit akkoord omschrijven de partijen BBB, VVD, Groenlinks, PvdA en CDA hoe ze de komende vier jaar onze provincie willen besturen.

“Het is goed voor Zuid-Holland dat de partijen zo snel tot een akkoord zijn gekomen. Voor onze inwoners, ondernemers, organisaties en partners komt er nu duidelijkheid over de nieuwe koers” vertelt Laura Neijenhuis, fractievoorzitter van D66 Zuid-Holland.

“Het is voor ons allen van belang dat we als provincie niet te lang stuurloos zijn”

Voor onze partij is het helder: we moeten de komende jaren flink aan de slag, want de opgaven van nu en de toekomst wachten niet. D66 wil aan de slag met de natuur versterken en stikstof reduceren, de energietransitie versnellen en de problemen op de woningmarkt oplossen. Of de nieuwe coalitie daaraan gaat bijdragen en op welke wijze, daar gaat dit nieuwe akkoord helderheid over scheppen.

Over twee weken spreken we in Provinciale Staten over het coalitieakkoord en worden de nieuwe Gedeputeerde Staten beëdigd.
Vanuit de oppositie zal D66 Zuid-Holland zich kritisch doch constructief opstellen. Want voor ons is de toekomst van Zuid-Holland groener, duurzamer en inclusiever.