Voorwoord fractievoorzitter

In Provinciale Staten op 6 april hebben twee belangrijke punten de agenda gepasseerd; het beschermen van de kleine marterachtigen en de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Chinese provincies Hebei en Pudong.

Initiatiefvoorstel PvdD

De Partij voor de Dieren heeft een initiatiefvoorstel ingediend over het schrappen van de kleine marterachtigen van de vrijstellingenlijst. Op deze lijst staan diersoorten die op provinciaal niveau worden uitgesloten van bescherming onder de wet Natuurbescherming 2017. Deze kleine roofdieren vormen een belangrijke schakel in ons ecosysteem en worden op dit moment bedreigd door bouwactiviteiten in onze provincie. Helaas behaalde het initiatief geen meerderheid in de Staten. De partijen VVD, CDA, GroenLinks, PVV, JA21 en CU/SGP stemden tegen dit voorstel. Een amendement van GroenLinks die opriep om dit alleen voor grote projecten te laten gelden haalde het helaas ook niet. Hierdoor kon GroenLinks geen steun geven voor het totale voorstel, jammer.   

Relatie China en provincie Zuid-Holland

Een ander groot onderwerp van gesprek was de relatie tussen China en de provincie Zuid-Holland. Deze relatie is gebaseerd op het faciliteren van zakelijke relaties, waarin zowel de Chinese overheden als de provincie bedrijven met elkaar in verbinding en contact brengt. Deze relatie is tijdens de vergadering onder de loep gehouden, omdat de Chinese overheid nauwe banden heeft met de Russische overheid, en het al langer bekend is dat de Chinese overheid mensenrechten schend van onder andere de Oeigoeren. Over deze relatie zijn verschillende moties voorbereid vanuit De ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie en 50Plus. Sommige van deze voorstellen roepen op om de samenwerkingsrelatie aan banden te leggen of tijdelijk te pauzeren. Wij zien die samenwerking echter als een belangrijke kans om de mensenrechtensituatie te blijven aankaarten. Want als je niet met elkaar in gesprek bent, ga je niets veranderen. Uiteindelijk heeft de motie van de ChristenUnie/SGP een unanieme meerderheid behaald. Deze motie roept de provincie op om de samenwerking goed tegen het licht te houden, en de mensenrechtensituatie continu te blijven aankaarten. 

Kandidaatstelling lijsttrekker

De Provinciale Statenverkiezingen komen steeds dichterbij. Het afdelingsbestuur is druk bezig met het treffen van alle voorbereidingen en de verkiezingsprogrammacommissie is op stoom. Per 1 april is de kandidaatstelling voor de nieuwe lijsttrekker geopend. De kandidaatstelling staat nog open tot 29 mei. Als je jezelf zou willen kandideren voor lijsttrekker of ondersteuningsverklaringen wil verzamelen, dan kan dit via MijnD66.