Kleine marters van de vrijstellingenlijst halen

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft afgelopen Statenvergadering (6 april 2022) een initiatiefvoorstel ingediend voor het beter beschermen van de kleine marterachtigen. Een voorstel dat wij als D66 van harte ondersteunen. Helaas heeft het voorstel geen meerderheid weten te behalen.

Kleine marterachtigen

De kleine marterachtigen zijn kleine zoogdieren die verspreid door onze provincie voorkomen. In Nederland gaat dit om de bunzing, de hermelijn en de wezel. Deze diersoort staat op de zogenoemde Rode Lijst in Nederland: een lijst met bedreigde of kwetsbare diersoorten.

De kleine marterachtigen zijn van nature roofdieren die muizen, ratten maar ook eieren van weidevogels consumeren. Dit is echter geen reden om deze soort niet te beschermen. Ze vervullen juist een belangrijke rol in de voedselketen. Deze soort zorgt ervoor dat ons ecologische systeem in een natuurlijke balans blijft. Belangrijk dus om deze soort goed te beschermen.

Huidige situatie in Zuid-Holland

De bunzing, de hermelijn en de wezel zijn onder de wet Natuurbescherming 2017 beschermd. Echter, heeft de provincie de mogelijkheid om een vrijstellingenlijst op te stellen die bepaalde diersoorten van deze bescherming uitsluit. In Zuid-Holland vallen de eerder genoemde marterachtigen daar onder.

En dat is een probleem. Het leefgebied van de marterachtigen is steeds verder versnipperd in onze dicht bebouwde provincie. Daarnaast mag – door de vrijstelling – deze diersoort gedood worden bij bouwprojecten binnen de provincie.

“De aanwezigheid van deze kleine roofdieren is heel belangrijk voor het evenwicht in ons ecosysteem: zij zijn de indicator voor een gezond natuurlijk systeem.”

Kirsten Wilkeshuis

De kleine marters horen bij Zuid-Holland

De kleine marters zijn inheemse soorten en horen in ons landschap thuis. Zij verdienen de benodigde bescherming en zeker ook
lokaal. Het is van groot belang om de kleine marters in Zuid-Holland beter te beschermen, aangezien de provincie Zuid-Holland bij uitstek een goed leefgebied aan deze dieren biedt.