Van een presterende overheid naar een samenwerkende overheid

Met uitgestoken hand en in gesprek. Dat is de manier waarop de provincie Zuid-Holland de energietransitie samen met onze inwoners moet aangaan. Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, en het weer wordt steeds extremer. Stormen zoals Corrie zijn al lang geen uitzondering meer.

“Alleen samen kunnen we tot een breed gedragen resultaat komen.

Laura Neijenhuis

Klimaatdoelen van Parijs

Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Het huidige regeerakkoord bevat een stevige, wettelijke doelstelling voor CO2-reductie: -55 procent in 2030.

Participatie

De energietransitie is een belangrijke en ingrijpende transitie. Hierin speelt de provincie een belangrijke rol. Wat D66 betreft betrekken wij inwoners zo veel mogelijk bij die rol. Het gaat uiteindelijk om hun huis en leefomgeving. Wij roepen de Gedeputeerde Staten via een amendement op om de rol van samenwerkende overheid te pakken. Dat betekent dat we in co creatie met de samenleving komen tot ons nieuwe energiebeleid, in plaats van dat inwoners slechts via de formele inspraakprocedure over het eindproduct wat kan vinden. Bij de totstandkoming van het provinciale beleid is het van belang dat de provincie verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren van een gedegen participatieproces voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Beeld: Provincie Zuid-Holland

Bekijk de video

Beeld: D66 Zuid-Holland