Neem het burgerakkoord serieus

In het coalitieakkoord stonden mooie beloftes over participatie en burgerberaden. Maar toen het deze week over het burgerakkoord ging, waar honderden inwoners aan bij hadden gedragen, wilde de coalitie geen inhoudelijke behandeling. Het is teleurstellend dat het hiermee op de lange baan wordt geschoven. Lees hier de inbreng van Lisanne in het debat.

Voorzitter er ligt hier een prachtig burgerakkoord. Ik wil alle deelnemers bedanken voor hun inzet. Het burgerberaad laat zien dat inwoners wel degelijk in het vormgeven van hun leefomgeving betrokken willen worden. 
 
Ik ben bang dat de coalitie hier niet goed mee omgaat. De deelnemers van het burgerberaad, die hier vandaag ook weer de hele dag aanwezig zijn, hebben recht op een goede behandeling die ook inhoudelijk gaat zijn. Sinds maart wordt er al gewacht op een reactie van PS en zij mogen van ons dan wel verwachten dat we dit inhoudelijk gaan behandelen. Ik uit mijn zorgen voorzitter dat het burgerakkoord uit handen wordt gegeven aan GS en PS vandaag niet de kans krijgt om haar kaderstellende rol uit te voeren. Het commitment is belangrijk voor het vertrouwen in de politiek aan het burgerakkoord. De technische analyse zijn inmiddels opgesteld en het is nu aan ons als PS om onze rol te pakken. Sinds maart wordt er al gewacht op een reactie van PS.  
 
Iedere keer is er afgesproken dat de behandeling van het burgerakkoord in PS zou worden gedaan. De begeleidingsgroep heeft op 8 februari aangegeven er de voorkeur aan te geven om het burgerakkoord te bespreken in een (speciale) PS vergadering. Er is een aparte status gegund gezien het bijzondere proces en het burgerakkoord. Er werd besloten dat dit in september zou zijn zodat het coalitieakkoord dan duidelijk is. Nu wordt er gesproken over de inhoudelijke behandeling in de commissies dat lijkt me niet de bedoeling. Op die manier gooien we de kaderstellende rol die PS heeft weg en hebben we geen grip meer op welke onderwerpen op de agenda komen. Hoe gaan we dan om met de inbrengen van onze inwoners? Het burgerakkoord inhoudelijk behandelen is voor D66 van essentieel belang en moet in de provinciale staten gebeuren.  
 
Als we het dan toch over onze rol als staten hebben, dan constateren we dat het inhoudelijke debat meerdere keren door de coalitie is weggeschoven. Moties en amendementen niet aangemoedigd om in te dienen of zelfs niet mogelijk. Is de coalitie bang om het inhoudelijke debat aan te gaan? Bang om de verschillen tussen de verschillende partijen te laten zien? 
 
Het burgerberaad laat zien dat verschillen te overbruggen zijn en dat verschillende mensen met verschillende perspectieven een akkoord kunnen aanleveren. Dit moeten blijven aanjagen en daarom dien ik ook een motie in ondertekend door andere partijen.  
 
Die het college verzoekt: 
Een breed inzetbaar platform voor burgerparticipatie te ontwikkelen, dat voor iedereen toegankelijk te maken en ruimte biedt om allerlei verschillende onderwerpen worden besproken.   
Het platform burgerparticipatie bewust in te zetten voor diverse beleidsprocessen, en daarbij ook te kijken waar dit relevant is naar maatwerk voor specifieke doelgroepen, waaronder jongeren.