Democratie werkt het best als we allemaal meedoen

Zuid-Holland is de eerste provincie in Nederland begonnen met een provinciaal burgerberaad. Een goede manier om professionals, politici en inwoners met elkaar in verbinding te stellen.

De provincie heeft zich gecommitteerd aan de uitkomst

En dit is een unieke vorm van participatie. De Provinciale Staten hebben zich namelijk gecommitteerd aan de uitkomsten van het participatietraject. Dat houdt dus in dat wat er uit het proces komt, ook echt uitgevoerd gaat worden. Een goede stap, omdat we hiermee de betrokkenheid en de invloed van burgers kunnen verbeteren. Onze kandidaten zijn naar de burgerberaden geweest. Hieronder delen we hun ervaringen met deze vorm van actieve democratie. 

Ervaringen van Niels (kandidaat #10)

“We gingen in gesprek over Wonen in Zuid-Holland. De avond begon met in drie rondes in groepjes van 4 praten over hoe je die toekomst voor je zag. Dat waren heel gemixte en diverse groepjes met diverse ervaringen. Het wat, hoe en waarom kwam allemaal aan bod. Ik koos erna om in het groepje leefomgeving te gaan zitten, omdat ik meer wilde hoorde over wat mensen nou belangrijk vinden óm hun huis heen. Hoe moet de buurt eruitzien? Hoe richten we dat in? Stiekem liggen de wensen dicht bij elkaar, maar hoe daar dan te komen is nog wel een uitdaging. Daar gaan we in de volgende sessies van het burgerberaad over denken: hoe komen we tot concrete voorstellen? Een hele uitdaging met zoveel burgers die iets vinden, maar de wil is er en de energie zit er sinds de eerste sessie goed in.” 

Beeld: Eigen foto

Ervaring van Lisanne
(kandidaat #2)

“De avond was heel toegankelijk ingericht we gingen al vrij snel in groepjes van vier in gesprek met elkaar over een stelling. Het was heel leuk om allerlei verschillende meningen te horen maar ook leuk om te zien dat we het eigenlijk met heel veel eens zijn. Steeds na een stelling vulden we het woord in wat ons het meeste had geraakt of om het gesprek mee samen te vatten. Het viel me op dat iedereen toch wel op één lijn zat en de woorden die groot werden ik ook had besproken in mijn groepje. Het was een fijne open sfeer iedereen kon zijn/haar inbreng geven. Dat is ook belangrijk, omdat we democratie echt samen doen.”

Beeld: Eigen foto