Stappen zetten voor een meer slagvaardige provincie

De jaarstukken zijn altijd een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Natuurlijk in financiële zin, maar juist ook inhoudelijk. Hebben we waargemaakt wat we voor ogen hadden? Hebben we onze investering ook onze doelen bereikt? En hoe ziet de slagvaardigheid van onze provincie eruit op de thema’s die voor ons van belang zijn?

Op dit moment kunnen we dat nog onvoldoende uit de stukken halen. Daarom hebben we een motie ingediend om beleidsindicatoren op te nemen in financiële stukken.
Zodat met name ook bij de jaarstukken we inzichtelijk hebben niet alleen of het geld is uitgegeven, maar ook of we daarmee de doelen voor dat onderwerp hebben gehaald. Onze motie is aangenomen!