Jongeren zijn ook burgers

Het is helaas al een tijd geen nieuws meer dat het vertrouwen in de politiek daalt. Een van de manieren waarop we dit vertrouwen kunnen terugwinnen, is door inwoners meer te betreken bij besluiten die we in de politiek nemen. Afgelopen Statenvergadering is er gesproken over het instellen van een burgerberaad in Zuid-Holland. Een burgerberaad is een middel om op een aantal onderwerpen onze inwoners meer te betrekken bij de provincie.

Voorstander van een burgerberaad

Bij D66 vinden we democratie en betere representatie in die democratie essentieel. Wij geloven dat een burgerberaad een belangrijke bijdrage kan leveren aan een betere vertegenwoordiging van onze inwoners in de besluitvorming. In het burgerberaad zullen een aantal onderwerpen over bijvoorbeeld duurzaamheid en het openbaar vervoer worden besproken. Wij vinden het belangrijk dat het verder gaat dan alleen informeren, onze inwoners moeten ook echt kunnen meebeslissen. Daarom zijn wij er voorstander van om de uitkomsten van zo’n burgerberaad bindend te maken, en er alleen bij uitzondering van af te wijken. Maar, ook jongeren moeten hun weg hier naartoe vinden, en dat is wat ons betreft nog niet zeker in het voorstel.

Jongeren moeten hun weg naar het provinciehuis kunnen vinden

Jongeren willen hun stem laten horen. Zij maken zich zorgen over maatschappelijke kwesties, waarvoor de provincie aan de lat staat om met oplossingen te komen. Door het organiseren van een provinciaal jongerenberaad, zoals inspiratiebronnen in Zeeland en Coalitie Y, wordt het mogelijk om het perspectief van jongeren beter en vroegtijdig te betrekken bij de besluitvorming in de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Door ook het perspectief van deze jongere generatie mee te nemen in de besluitvorming zorgen we voor kwalitatief sterkere besluiten met een blik op de toekomst.

In een bredere burgerberaad is de waardevolle bijdrage van jongeren onvoldoende geborgd. Jongeren als moeilijk te bereiken doelgroep vragen om een maatwerk aanpak en extra inzet op communicatie. Daar geven we invulling aan door een provinciaal jongerenberaad, bijvoorbeeld “JongZH”, te organiseren waarin jongeren echt mee kunnen doen en beslissen. Daarom hebben wij een motie ingediend over het apart instellen van een jongerenberaad.

De Statenleden zijn hardleers

Helaas heeft onze motie over het instellen van een jongerenberaad het niet gehaald. Vanuit partijen op rechts en links horen we dat iedereen het belangrijk vindt om jongeren meer te betrekken bij de besluitvorming. Maar veel hebben het er niet voor over om zich hier ook echt aan te committeren. En dat is jammer, want zoals in het verleden is gebleken blijft het vaak bij woorden. Dat wil niet zeggen dat hiermee de strijd voor een betere vertegenwoordiging gestreden, wij gaan door.

“Gelukkig heeft het burgerberaad wel de steun van de Staten gekregen, en we zullen vanuit D66 erop toezien dat jongeren hier op een waardevolle manier bij betrokken worden.”

Laura Neijenhuis, Statenlid