Verantwoording

Dit verkiezingsprogramma is een lijvig werk geworden. Hiervoor is bewust gekozen, omdat naast vergezichten ook de vertaling naar concrete maatregelen bij een goed programma hoort.

Het verkiezingsprogramma is het resultaat van anderhalf jaar werk. De permanente programmacommissie heeft in die tijd op veel plekken input opgehaald, onderzoeken ingesteld en ontwerpteksten geschreven. De verkiezingsprogrammacommissie heeft zich intensief met de inhoudelijke keuzes beziggehouden.

Als democratische partij is het voor ons erg belangrijk dat zo veel mogelijk leden worden betrokken bij een verkiezingsprogramma. En dat is gelukt: met discussiemiddagen en -avonden voor leden, bijdragen van thema-afdelingen en werkgroepen, visiestukken van Tweede Kamerleden en vele feedbackrondes op de teksten.

De coronacrisis dwong ons veel vergaderingen virtueel te houden. Dat was niet makkelijk, maar het bracht ook nieuwe mogelijkheden om nog meer leden te bereiken.

In dit programma zitten al met al meer dan tienduizend mensuren denk-, schrijf- en discussie tijd en hebben zo’n 750 leden actief input geleverd. We hebben tientallen uitgebreide papers van afdelingen en (groepen van) leden ontvangen. We kunnen met recht spreken van co-creatie!

De grote hoeveelheid aan input zorgde ervoor dat geen woord in het programma onbesproken is gebleven. Er was echter één ding waar iedereen het eens was: het verkiezingsprogramma van D66 moet moedige voorstellen bevatten die een antwoord vormen op de grootste vraagstukken van onze tijd. Alle discussies hebben geleid tot een breed gedragen programma, gebaseerd op ervaringen uit de praktijk.

We zijn dan ook erg trots op het eindresultaat en willen graag iedereen die actief heeft bijgedragen bedanken: alle leden die bij discussiesessies zijn geweest of zelf schriftelijke bijdragen hebben geleverd; onderzoeksteams; Thema-Afdelingen; deelnemers van de virtuele “TK66” sessie waarbij door loting geselecteerde leden konden meelezen op conceptteksten; Tweede Kamerleden, bewindslieden en hun medewerkers die het programma meerdere malen hebben doorgeploegd; de Mr. Hans van Mierlo Stichting die voortdurend de bewaker van sociaal-liberale waarden is geweest; en het schrijfteam dat ons hielp bij de redactieslag op het programma.

En last but not least: veel dank aan het landelijk bestuur, dat ons het vertrouwen heeft gegeven deze mooie opgave te mogen vervullen.


De Permanente Programmacommissie
Annet Aris (voorzitter)
Beau Blijlevens
Susanne Dallinga (secretaris)
Henk-Jan Oosterhuis
Martin van Rossum
Paul Teule
Anne Fleur van Veenstra

De Verkiezingsprogrammacommissie
Wouter Koolmees (voorzitter)
Aletta Hekker
Eline Leijten
Roy Kramer
Ellen Bijsterbosch
Alexander Rinnooy Kan
Marietje Schaake
Joost Sneller
Franc Weerwind