• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Een staatskas voor de toekomst

We mogen toekomstige generaties nooit opzadelen met torenhoge schulden. De overheidsfinanciën moeten we constant bewaken en gezond houden. Maar het eerlijke verhaal is daarbij ook: met onze hand op de knip zullen we een toekomstige economische crisis niet te boven komen. 
 
Nu de gezondheidscrisis een economische crisis wordt, is het urgenter dan ooit dat we haast maken met het investeringsfonds. Nu de rente laag is, kunnen we met dat miljardenfonds onze kennis, innovatie en infrastructuur versterken.

Investeringen in onderwijs, in kennis en innovatie, in lastenverlichting voor mensen en in duurzaamheid, betalen zich dubbel en dwars terug in de toekomst.
 
We vergroenen belastingen waardoor de vervuiler betaalt. We brengen orde op zaken bij de Belastingdienst. Compenseren getroffen ouders in de toeslagenaffaire. Een zeer noodzakelijke stap om het vertrouwen in de overheid te herstellen. De Belastingdienst moet weer degelijk worden.

De coronacrisis trekt een zware wissel op de economie en de overheidsfinanciën. Gelukkig staan we er als Nederland relatief goed voor dankzij het beleid van de afgelopen periode. De toekomst is onzeker en we moeten met verschillende scenario’s rekening houden.

Voor de komende jaren heeft Nederland grote ambities. We willen na de coronacrisis niet alleen repareren wat kapot is gegaan.

Van de jonge kinderen op de kinderopvang tot en met de studenten in het hoger onderwijs en het mbo: D66 wil de komende jaren fors investeren in de beste kansen voor iedereen op een mooie toekomst.

Het kabinet investeert maar liefst 8,5 miljard in het onderwijs! Met dat geld worden achterstanden en vertragingen veroorzaakt door corona flink aangepakt.

D66 komt met een aanvalsplan om belastingontwijking aan te pakken.

D66 wil dat er jaarlijks 400 miljoen extra wordt geïnvesteerd in de cultuursector, ook buiten coronatijd.

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden vragen veel van ondernemers. Daarom is het goed dat de steunmaatregelen voor de economie worden verruimd.

Duizenden Nederlanders is ongekend onrecht aangedaan door het falen van politiek en bestuur. Dit is hét moment voor een duidelijke streep, een breuk met een jarenlange politiek van wegkijken. Daarom treedt het kabinet af.

De kinderopvangtoeslagzaak is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse politiek en rechtsstaat.

D66 wil de files bestrijden. Daarom moet het kabinet vaart maken met treffen van de voorbereidingen om betalen naar gebruik in het verkeer, het rekeningrijden, in 2025 in te voeren.

D66 wil dat luchtvaartmaatschappijen geen vliegtickets gaan dumpen onder de kostprijs. Door Corona is er veel minder vraag naar vliegtickets. Die mogen dan niet tegen dumpprijzen worden verkocht.

De Tweede Kamer wil een CO2-heffing op de industrie. Een voorstel van het kabinet werd met een ruime meerderheid aangenomen.

D66 komt met een omvangrijk voorstel om het falende toeslagenstelsel af te schaffen. Ieder Nederlands huishouden krijgt een korting op de belasting. De laagste inkomens, die geen belasting betalen, krijgen dit bedrag maandelijks uitgekeerd. Zonder formulieren, zonder voorschotten, en dus zonder terugbetalingen en schulden.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.