• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Een staatskas voor de toekomst

We mogen toekomstige generaties nooit opzadelen met torenhoge schulden. De overheidsfinanciën moeten we constant bewaken en gezond houden. Maar het eerlijke verhaal is daarbij ook: met onze hand op de knip zullen we een toekomstige economische crisis niet te boven komen. 
 
Nu de gezondheidscrisis een economische crisis wordt, is het urgenter dan ooit dat we haast maken met het investeringsfonds. Nu de rente laag is, kunnen we met dat miljardenfonds onze kennis, innovatie en infrastructuur versterken.

Investeringen in onderwijs, in kennis en innovatie, in lastenverlichting voor mensen en in duurzaamheid, betalen zich dubbel en dwars terug in de toekomst.
 
We vergroenen belastingen waardoor de vervuiler betaalt. We brengen orde op zaken bij de Belastingdienst. Compenseren getroffen ouders in de toeslagenaffaire. Een zeer noodzakelijke stap om het vertrouwen in de overheid te herstellen. De Belastingdienst moet weer degelijk worden.

06.20.2020

Investeren in onderwijs en klimaat

06.21.2020

Groene belastingen

De vervuiler moet betalen. Ook via de belastingen.

06.20.2020

Schulden niet meer fiscaal aanjagen

06.20.2020

Banken, de klant voorop

06.20.2020

Toekomstvaste overheidsfinanciën

06.20.2020

Lokale lasten