De gezondste stad van Europa

Moerputten - Beeld: ‘s-Hertogenbosch

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en vijf extra gezonde levensjaren in 2030. Gezonde levensjaren zijn, simpel gezegd, het aantal levensjaren in goede gezondheid. Deze extra jaren ‘winnen’ we door bewegen en gezonde voeding veel meer te stimuleren. Daarnaast is ook mentaal en sociaal actief blijven van groot belang. We vinden het belangrijk dat iedere inwoner zoveel mogelijk de eigen regie houdt over hun leven en dat ze hun kwaliteiten en talenten kunnen blijven inzetten voor zichzelf en de maatschappij.

Om ervoor te zorgen dat de ouderen nu en in de toekomst zo lang mogelijk gezond zijn zorgen we voor een kwalitatief hoogwaardige derde levensfase. Wij willen ook werken aan een groene leefomgeving die uitnodigt tot bewegen maar ook wateroverlast en hittestress tegengaat. Meer groen is tegelijkertijd goed om de biodiversiteitscrisis te bestrijden. Denk hierbij aan pocket parken of tiny forests maar, ook aan het grootschaliger vergroenen door het Westerpark echt het park van West te maken en te verbinden tot aan het groen van het Schutskamppark.

Om ook de lucht schoner te krijgen voeren we het Schone Lucht Akkoord (SLA) uit. Hiermee bereiken we in 2030 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016. We zetten daarbij in op flinke elektrificatie van ons (openbaar) vervoer. Maar denk daarbij ook aan de aanleg van evenementenstroom om dieselaggregaten tegen te gaan.

We vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Wie dit (tijdelijk) niet lukt, kan laagdrempelige hulp op maat krijgen. Tijdig en preventief. Daar waar zorg nodig is, moeten wachttijden zo kort mogelijk zijn. We vinden het daarbij van belang dat de juiste zorg op de juiste plek geboden wordt om te voorkomen dat problemen verergeren en zwaardere zorg nodig is.

Onze inwoners verdienen de beste zorg die er mogelijk is, dichtbij en toegankelijk. Tegelijkertijd ligt er op financieel gebied een grote uitdaging binnen het sociaal domein. Dit geeft ook kansen om het anders te organiseren. Door te blijven investeren in preventie levert het kwalitatief meer op voor de inwoner en levert het uiteindelijk een kostenbesparing op

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

Toont 7 van 7


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.