Vrijheid begint bij je veilig voelen

Geen vrijheid zonder veiligheid - Beeld: D66 ‘s-Hertogenbosch

Je voelt je pas vrij als je jezelf ook veilig voelt. Je veilig voelen om jezelf te kunnen zijn en je leven in te richten zoals je dat zelf wilt. Wat D66 betreft ligt er bij veiligheid een balans tussen repressie en preventie. Met goede preventieve maatregelen wordt de gemeente veiliger, waardoor er minder repressie nodig is.

Zo wil D66 dat er voldoende jongerenwerkers in de gemeente actief zijn en dat er goede begeleiding is voor zij die dat nodig hebben. Cameratoezicht mag worden toegepast, zij het van tijdelijke aard en niet zonder het belang van privacy te vergeten. Hierbij zal er altijd een toets gedaan moeten worden of cameratoezicht het juiste middel is. Ook het veilig gebruik en de opslag van data dient geborgd te blijven.

Ondermijning is een bedreiging voor onze democratie. Wat D66 betreft ondernemen veel burgemeesters dappere pogingen om dit te bestrijden en werpt dit zeker vruchten af. Dit is echter niet genoeg. Politieke aandacht en geld voor de bestrijding van ondermijning is nodig. D66 pleit dan ook voor een lokaal uitvoeringsprogramma Ondermijning.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

Toont 7 van 7


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.