Digitale veiligheid vergroten door inzet van studenten

De digitale veiligheid van gemeenten staat onder druk door het sterk groeiend aantal cyberaanvallen. Tegelijkertijd volgen veel jongeren in onze gemeente een IT of een IT-gerelateerde opleiding. Daarom hebben we een motie ingediend die Bossche scholieren en studenten in staat stelt om de digitale weerbaarheid van de Bossche samenleving te vergroten. Deze motie is op 28 februari aangenomen.

Cyberaanvallen hebben vaak grote gevolgen op de organisatie, op de dienstverlening en op de financiën. D66 vindt dat jongeren een sleutelrol kunnen spelen in het vergroten en breed uitdragen van de digitale weerbaarheid van de Bossche samenleving. In de motie ‘Digitale weerbaarheid en inzet studenten’ verzoeken we het stadsbestuur onder meer om in samenwerking met het onderwijs een jaarlijkse competitie te organiseren waarbij Bossche scholieren en studenten in de gelegenheid worden gesteld de gemeente te hacken. Ook worden zij ingezet bij het testen en verbeteren van software en delen ze kennis over digitale weerbaarheid met de Bossche ondernemers en inwoners.

D66-raadslid Bilal El Amraoui: “Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de raad met grote meerderheid onze motie ‘Digitale weerbaarheid en inzet studenten’ aangenomen. Met deze motie geven wij een duidelijk signaal van vertrouwen af aan onze scholieren en studenten. We zetten de deur open voor een samenwerking tussen onze jongeren en de overheid. Zij gaan ons helpen de digitale weerbaarheid te verbeteren en breder uit te dragen in de samenleving. Zij gaan de dataveiligheid van onze datastad verbeteren!”