Kansengelijkheid begint bij een kansrijke start

Kansengelijkheid begint bij een kansrijke start - Beeld: D66 ‘s-Hertogenbosch

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. We zorgen ervoor dat kinderen in gelijke mate van onderwijs kunnen profiteren. Scholen spelen een belangrijke rol in het leven van onze kinderen, hun ouders, studenten en leraren. Ook spelen scholen een belangrijke rol in wijken en als het gaat om leefbaarheid. Een goede en passende opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten. De vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om je eigen toekomst vorm te kunnen geven. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

Gelijke kansen voor iedereen is de essentie. En dit begint al bij de voorschoolse educatie, waar kinderen samen opgroeien en er op jonge leeftijd oog is voor de ontwikkeling. Gelijke kansen voor iedereen door het aanbieden van een rijke schooldag voor elk kind. Maar ook door brede middelbare scholen met brede brugklassen binnen de gemeente te verbinden, waardoor laatbloeiers tot hun recht kunnen komen en een soepele overgang tussen verschillende onderwijsvormen makkelijker wordt.

Werken aan gelijke kansen beperkt zich niet tot school alleen. Ieder kind een gelijke kans geven is een opdracht voor ons allemaal. De verbinding tussen de thuissituatie, de omgeving en de school – en daarmee de samenwerking tussen gemeente, het onderwijs en maatschappelijke organisaties – is dan ook belangrijk. Gelijke kansen voor iedereen creëren we door jongeren persoonlijk te begeleiden bij het vinden van een passende opleiding of werk. We bestrijden laaggeletterdheid en laaggecijferdheid voor al onze inwoners.

In deze snel veranderende wereld speelt ook digitalisering een grote rol. Digitalisering is een middel om kansengelijkheid te bevorderen, laagdrempeligheid te waarborgen en toegankelijkheid te bevorderen. We willen dat iedereen toegang heeft tot digitale leermiddelen (zoals een laptop) en toegang heeft tot internet, ongeacht de financiële situatie. Het is niet alleen belangrijk dat leerlingen digitale vaardigheden ontwikkelen, maar ook dat zij een kritische houding leren aan te nemen ten opzichte van technologie.

Uiteraard dient een leeromgeving veilig te zijn. D66 ziet hier ook een rol voor de gemeente om die veiligheid te bevorderen. Iedereen moet zich veilig voelen op school en volledig zichzelf kunnen zijn.

De gemeente kan een rol spelen in het verruimen van het aantal studieplekken buitenshuis en buiten scholen. Deze studieplekken kunnen flexibel zijn en op locaties waar je ze niet verwacht, maar waar wel ruimte is. Deze studieplekken helpen om studievertraging, bijvoorbeeld door slechte thuisomstandigheden, te beperken en helpen studenten de stad te leren ontdekken.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

Toont 7 van 7


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.