Levendige en culturele stad

De Bossche Zomer - Beeld: D66 ‘s-Hertogenbosch

De afgelopen jaren hebben we belangrijke beloftes ingelost door de stad eigentijdser en aantrekkelijker te maken. Maar ’s-Hertogenbosch is niet af. Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent allereerst dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren. Om dit te doen willen we de regel- en met name de verantwoordingsdruk onder de loep nemen en waar mogelijk inperken.

’s-Hertogenbosch heeft cultuur in het DNA zitten. We noemen onszelf dan ook niet voor niets Cultuurstad van het Zuiden. Of het nu gaat om de Oeteldonkse clubkes, professionele en brede verenigingen, ambitieuze musea of toonaangevende festivals. Ook deze positie als cultuurstad koesteren we en willen we uitbouwen. Cultuur is ons fundament. Dat betekent dat we scherpe keuzes moeten blijven maken.

Cultuur is niet gratis. Wij willen cultuur toegankelijk voor iedereen laten zijn en daarom is een bijdrage van de overheid nodig. Bij een gezond economisch vestigingsklimaat hoort immers een sterke culturele sector. Daarom investeren we de komende jaren in toegankelijke kunst en cultuur.

Het succes van de Tramkade koesteren we. De unieke identiteit in dit gebied houden we vast en breiden we uit. De komende jaren bieden we meer ruimte aan cultuur, sport en innovatieve bedrijvigheid in dit gebied. Daarom zal dit gebied veranderen met als voorwaarde dat de positieve energie die hier rondwaart extra kracht wordt bijgezet.

Ondernemerschap en innovatie houden onze gemeente toekomstbestendig. Voldoende werkgelegenheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een stad om te kunnen excelleren. De studenten en scholieren van vandaag zijn de ruggengraat van de toekomst. Het is goed dat het onderwijsveld, ondernemers en de overheid elkaar vinden. Enkel samen kunnen we aan een economisch sterke gemeente werken.

Binnen onze gemeenten hebben we meerdere bedrijventerreinen. Het aantal bedrijfslocaties wordt steeds schaarser. We bieden ruimte aan ondernemerschap en sparen ons groene buitengebied zoveel mogelijk. Daarom willen wij dat er ook op industrie- en bedrijventerreinen kritisch gekeken wordt naar inbreiding, net als bij woningbouw. Ook willen we industrie- en bedrijventerreinen drastisch vergroenen; dit zijn immers plekken waar de gevoelstemperatuur tientallen graden hoger kan liggen dan in een natuurgebied. Dat is slecht voor de gezondheid én voor de arbeidsproductiviteit.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

Toont 7 van 7


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.